Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Pentru anul școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie sunt disponibile 44 de locuri în două clase.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – 3-18 MAI 2023,

 PROGRAM ÎNSCRIERE:

 LUNI – JOI  8:00 – 18:00

VINERI – 8:00 – 17:00

 Condiții de înscriere în învățământul primar

 • Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în  clasa  pregătitoare.
 • Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie -31 decembrie 2023  inclusiv, pot să-și înscrie  copiii în învățământul primar  în clasa  pregătitoare,  dacă  dezvoltarea  lor  psihosomatică este corespunzătoare.
 • Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se va face în perioada 05-26 aprilie 2023.

 Pentru copiii care au frecventat grădinița:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

 • înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți
 • planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare şi eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Criterii generale de departajare:

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criteriile de departajare generale și specifice.

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

 1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine  de  la  o  casă  de  copii/un  centru  de  plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 LA NIVELUL LICEULUI TEORETIC “CARMEN SYLVA” EFORIE  NU AU FOST  ELABORATE  ŞI  NU SE APLICĂ CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE.

 Acte necesare înscrierii:

 • Cerere –tip de înscriere
 • Certificat naștere – copie si original;
 • Cartea de identitate a părinților/tutorelui legal – copie şi original
 • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate şi fişa de vaccinări, eliberate de medicul de familie
 • Copie recomandare de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copii care îndeplinesc 6 ani în perioada 01 septembrie -31 decembrie 2023)
 • Părinții divorțați depun dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului

Înscrierea  se  face  la secretariatul unităţii de învăţământ prin completarea cererii-tip de înscriere în clasa  pregătitoare. Aceasta se poate completa şi online pe site-ul dedicat sau transmite prin poștă, în acest caz părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe proprie răspundere, anexa 3 din metodologie.

Clasa pregătitoare îşi va desfăşura  procesul de învățământ în cadrul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA” Eforie, strada Negru Vodă nr. 102.

Documente utile:

 1. Calendarul înscrierii în învățământul primar 2023-2024
 2. Declarație pe propria răspundere
 3. Ordinul de ministru nr. 3445/2022 înscriere în clasa pregătitoare
 4. Solicitare evaluare preșcolar

DIRECTOR,

 Prof. Ana-Maria Brăteanu