Orarul profesorilor pentru anul școlar 2021-2022

Cadrele didactice pentru învățământ primar

2 Prof WP primar

Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Disciplinele Limba și literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Limba latină

2 Prof WP LC

Aria curriculară „Matematică și științe”

Disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, TIC

2 Prof WP MS

Aria curriculară „Om și societate”

Disciplinele Istorie, Geografie, Religie, Educație socială, Discipline socio-umane

2 Prof WP OS

Ariile curriculare „Educație fizică și sport” și „Arte”

Disciplinele Educație fizică și sport, Educație muzicală, Educație plastică/vizuală

2 Prof WP SA

Aria curriculară „Tehnologii”

Modulele de cultură de specialitate și Educație tehnologică

2 Prof WP TEH