Orarul profesorilor pentru anul școlar 2022-2023

Orarul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie valabil începând cu data de 16 ianuarie 2023

Cadrele didactice pentru învățământ primar

prof PRI

Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Disciplinele Limba și literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Limba latină

prof LC

Aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”

Disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie

prof MSN

Aria curriculară „Om și societate”

Disciplinele Istorie, Geografie, Religie, Educație socială, Discipline socio-umane

prof SUM

Ariile curriculare „Educație fizică și sport” și „Arte”

Disciplinele Educație fizică și sport, Educație muzicală, Educație plastică/vizuală

prof SA

Aria curriculară „Tehnologii”

Modulele de cultură de specialitate, Informatică și Educație tehnologică

prof TEH