Beyond Barriers – Un proiect e-Twinning

Proiectele europene eTwinning încurajează elevii să gândească independent, să reflecteze, să accepte diversitatea de opinii. Toate acestea presupun implicarea activă prin confruntare de idei, cooperare și colaborare pentru găsirea soluțiilor adecvate.

Programul eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005 și oferă personalului didactic ce activează în școlile din țările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare de proiecte și schimb de informații, adică un spațiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educațională din Europa.

eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.

Platforma etwinning.net oferă o serie de instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învățare, facilitează apropierea de celelalte țări participante și mai buna cunoaștere a acestora. De asemenea, această platformă constituie un cadru atractiv de învățare pentru elevi și pentru profesori, asigurând recunoașterea oficială și o mai mare vizibilitate a activității participanților la nivel național și european.

Proiectul eTwinning Beyond Barriers este inițiat de Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie ca instituție de învățământ reprezentativă din România și Esenyurt Orhangazi Ortaokulu, Istanbul, instituția de învățământ din Turcia. La activitățile de proiect participă 8 profesori și 48 de elevi din școlile partenere. Proiectul se derulează cu elevii clasei a VIII-a A care dovedesc un interes crescut și o implicare deosebită in rezolvarea sarcinilor de lucru și a activităților propuse.

Beyond Barriers a avut un real impact în comunitatea școlară, deoarece lucrând în cadrul proiectului, elevii s-au deprins cu munca organizată, urmărind realizarea unui scop autopropus, cu activități în care a fost necesar să identifice și să gestioneze în mod rațional resursele informaționale și materiale. Organizând și desfășurând astfel de activități, am reușit să dezvoltăm independența elevilor în acțiune și gândirea creatoare. Aceștia au creat desene și colaje reprezentând drepturi fundamentale pentru persoanele cu dizabilități, întrucât scopul general al proiectului este dezvoltarea capacității comunității școlare de a lupta împotriva discriminării cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

Obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul drepturilor omului, a instrumentelor de luptă împotriva discriminării, a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Astfel, prin acțiunile desfășurate în proiect, s-a urmărit obținerea unui impact durabil asupra calității vieții acestor persoane și a nivelului real de incluziune socială a acestora.

Până în acest moment, proiectul a avut un real impact în comunitatea școlară. Pe lângă faptul că elevii au conștientizat că abordarea acestui subiect reprezintă o necesitate și în același timp o provocare, aceștia au transmis mai departe mesajul că incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă este un proces complex, că toți copiii au dreptul la educație și fiecare că elev este capabil să învețe în ritm propriu. Școala trebuie să se schimbe în funcție de nevoile fiecărui copil, iar tipul dizabilității, atitudinea cadrelor didactice, a copiilor, implicarea familiei sunt factori care influențează educația incluzivă.

Totodată, prin participarea la proiecte eTwinning, elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” au posibilitatea să comunice cu alți elevi din țările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educației în țările partenere, să învețe utilizând noile tehnologii și să își perfecționeze competențele de comunicare în limbi străine.

Astfel, elevii școlii noastre nu vor fi educați doar pentru a se adapta la nou, ci și pentru a putea contribui la construcția viitorului.