Ştefan Procopiu 2016 – etapa naţională

În perioada 28-29 mai 2016 s-a desfăşurat, la Iaşi, etapa interjudeţeană a Concursului de creativitate în tehnică şi tehnologii „Ştefan Procopiu”.

Liceul nostru a fost reprezentat de 4 echipe de elevi, formate din 11 elevi de gimnaziu şi liceu. Lucrările prezentate de elevii noştri sunt următoarele:

 1. Elevele Cristiana Săvucă,  Mihaela-Cristina Frunză şi Oana Ghişoiu din clasa a VIII a B au participat la secţiunea fizică aplicată cu lucrarea Dispozitiv pentru determinarea altitudinii de zbor, sub coordonarea domnului profesor Florin Şerbu. 
  Echipa de lucru a realizat proiectarea, executarea practică şi testarea unui dispozitiv pentru determinarea altitudinii unui dispozitiv care zboară (avion, rachetă, planor). Dispozitivul a fost folosit pentru determinarea altitudinii la concursul de rachete cu apă organizat de şcoala noastră. Dispozitivul permite determinarea cu precizie a altitudinii bazată pe măsurarea presiunii atmosferice cu un senzor cuplat la microcontrolerul Arduino Nano. Sistemul determină de asemenea, temperatura şi acceleraţia şi stochează datele obţinute pe un card microSD.
  Senzorii integraţi în sistem măsoară presiunea, temperatura şi acceleraţie pe 3 axe. Dispozitivul poate fi utilizat şi la determinarea parametrilor atmosferei (staţie meteo) şi la studiul mişcării unor sisteme.
 2. Elevii Lorena Ionela Chiru şi Răzvan Ilie Badea-Armeanu din clasa a XI a A au participat la secţiunea fizică aplicată cu lucrarea Măsurarea activităţii seismice folosind un seismometru vertical, coordonaţi de domnul profesor Florin Şerbu. 
  Echipa noastră a construit un seismometru vertical cu care a monitorizat activitatea seismică din zona Eforie în perioada noiembrie 2015 – martie 2016. Pentru construcţie au fost tipărite componentele mecanice la o imprimată 3D şi a fost creat un sistem de digitizare bazat pe microcontrolerul Arduino Nano şi ADS1115. Activitatea seismică a fost studiată folosind 2 seismometre instalate la liceul nostru, unul orizontal şi cel de-al doilea vertical. Folosind datele obţinute de noi a fot determinată pentru fiecare cutremur distanţa epicentrală.
  Seismometru construit de noi poate fi utilizat în orele de fizică la stdudiul electromagnetismului (inducţie electromagnetică, curenţi turbionari, frânare electromagnetică) şi la studiul mişcărilor oscilatorii (oscilaţii amortizate).
 3. Elevele Delia Ştefania Eremia, Alina Luminiţa Negraia şi MAria Teodora Onea din clasa a VII a A au participat la secţiunea referate ştiinţifice cu lucrarea Studiul calităţii apei din Eforie şi Tuzla, fiind coordonate de domnii profesori Laurenţiu Bulgaru şi Mihaela Ramona Poteră.
  Lucrarea are două părţi. În prima parte se prezintă indicatorii şi standaredele de calitate ale apei. În cea de a doua parte este prezentată metoda de lucru şi rezultatele obţinute în studiul calităţii apei de la reţeaua de apă potabilă dar şi din Marea Neagră şi din Lacul Techirghiol, din zona Eforie şi Tuzla. Se urmăresc în principal următorii parametri: pH, oxigenul dizolvat, nitriți și nitrați.
 4. Elevii Ionuţ Alexandru Băloiu, Vlad Ioan Neagu şi Răzvan Ionel Puşcuţă din clasa a X a A au participat la secţiunea fizică aplicată cu lucrarea Studiul experimental al ozonului troposferic, coordonaţi de domnii profesori Florin Şerbu şi Laurenţiu Bulgaru.
  Lucrarea prezintă caracteristicile ozonului troposferic, modul de formare şi efectele prezenţei ozonului în aerul din troposferă. În partea a doua este prezentată o metodă de măsurare a ozonului troposferic şi rezultatele obţinute la determinarea ozonului în diferite locaţii de pe litoralul românesc al Mării Negre.

Cele patru lucrări au fost premiate după cum urmează:

 • Dispozitiv pentru determinarea altitudinii de zbor – diploma Coandă, pentru  aptitudini tehnice (adecvarea gândirii la realitate);

coanda

 

 • Măsurarea activităţii seismice folosind un seismometru vertical – diploma Galilei, pentru priceperea de a experimenta;

Galilei

 • Studiul experimental al ozonului troposferic – diploma Arhimede, pentru gândire intuitivă (holistă), spirit de observaţie, perspicacitate;

arhimede

 • Studiul calităţii apei din Eforie şi Tuzla – diploma Procopiu, pentru un spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

procopiu