ROSE la „Carmen Sylva”

deadmin

ROSE la „Carmen Sylva”

Titlul proiectului

”Banca pentru Abilități și Competențe – O şansă pentru viitorul tău!” (B.A.C. – O şansă pentru viitorul tău!)

Obiectivul general al proiectului

Ameliorarea procesului instructiv-educativ desfăşurat în cadrul Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, având drept finalitate creşterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat, progresiv, în următorii 4 ani.

Obiective specifice

O1: menţinerea ratei de abandon al elevilor din anii terminali la valoarea de 0%, prin creşterea interesului acestora faţă de activităţile şcolare, efectuată în baza consilierii psihopedagogice și de orientare a carierei,  în vederea participării la examenul de bacalaureat, începând cu anul I al derulării proiectului.

O1i: scăderea numărului de absenţe cu cel puţin 5 procente, la nivelul claselor terminale, raportat la anul şcolar anterior, prin creşterea motivaţiei faţă de procesul educativ a elevilor care înregistrează un număr mare de absenţe, realizată prin activităţi de consiliere.

O2: scăderea ratei de abandon la nivelul liceului până la 2%, prin creşterea interesului elevilor faţă de educaţia şcolară și prin realizarea orientării privind cariera, în vederea parcurgerii unui traseu educaţional respectând principiul calităţii şi al continuităţii, începând cu anul II al derulării proiectului, până la finalizarea acestui ( cca 0,3% în fiecare an de proiect).

O3: creşterea ratei de absolvire la clasele terminale până la cel puţin 96% în cei 4 ani de proiect, prin stabilirea unor strategii de acţiune remedială, orientate şi în direcţia sporirii interesului elevilor faţă de activităţile şcolare, în vederea participării la examenul de bacalaureat.

O3i: diminuarea numărului de elevi declaraţi corigenţi la finalul anului şcolar, la clasele terminale, prin implicarea acestora în activităţi remediale.

O4: menţinerea ratei de participare la examenul de bacalaureat la peste 99%, în cei 4 ani de proiect, prin eficientizarea activităţii de consiliere şi orientare, prin crearea cadrului necesar derulării unor evaluări ale progresului elevilor, prin îmbunătățirea comunicării între școală și familie, în vederea promovării examenului de bacalaureat.

O5: creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, progresiv, până la 60% în anul IV al derulării proiectului(cca 2% în fiecare an de proiect), prin asigurarea unui proces educaţional de calitate şi prin motivarea elevilor privind continuarea studiilor, în vederea integrării acestora în mediul universitar.

 

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcţi sunt elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a ai Liceului Teoretic ,,Carmen Sylva” din Eforie Sud. Beneficiarii indirecți sunt atât părinții, şcoala, cât și comunitatea locală. Astfel, prin creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, sporesc şansele de integrare a absolvenţilor în mediul universitar, ceea ce ar induce o dezvoltare socio-economică a localităţii. Datorită efectelor obţinute prin implementarea proiectului, prestigiul Liceului Teoretic ,,Carmen Sylva” ar putea creşte considerabil.

Despre autor

admin administrator