Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Pentru anul școlar 2024-2025 la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie sunt disponibile 44 de locuri în două clase.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – 11 APRILIE – 4 MAI 2024

 PROGRAM ÎNSCRIERE:

 LUNI – JOI  8:00 – 18:00

VINERI – 8:00 – 17:00

 Condiții de înscriere în învățământul primar

 • Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali, ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în  clasa  pregătitoare.
 • Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie -31 decembrie inclusiv, pot să-și înscrie  copiii în învățământul primar  în clasa  pregătitoare,  în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ preșcolar sau a CJRAE( în cazul copiilor care nu au frecventat grădinița), dacă  nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
 • Părinții/Tutorii legal instituiți/Reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2024-2025, sau al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se va face în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024.

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

 • înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți
 • planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare şi eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Criterii generale de departajare:

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criteriile de departajare generale și specifice.

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 LA NIVELUL LICEULUI TEORETIC “CARMEN SYLVA” EFORIE  NU AU FOST  ELABORATE  ŞI  NU SE APLICĂ CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE.

Acte necesare înscrierii:

 • Cerere –tip de înscriere;
 • Certificat de naștere – copie si original;
 • Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal – copie și original;
 • Copie recomandare de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01 septembrie -31 decembrie 2024);
 • Părinții divorțați depun dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Înscrierea  se  face  la secretariatul unității de învățământ prin completarea cererii-tip de înscriere în clasa  pregătitoare. Aceasta se poate completa și online sau transmite prin poștă, în acest caz părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, Anexa 3 din metodologie.

Clasa pregătitoare își va desfășura  procesul de învățământ în cadrul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA” Eforie, strada Negru Vodă nr. 102.

Documente utile:

 1. Declarație pe propria răspundere
 2. Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar
 3. Solicitare evaluare preșcolar

DIRECTOR,

Prof. Onoaie Emilian