Burse de ajutor social

 1. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă la cerere elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:
 2. a) orfani și bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiente renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care sufera de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare.

Elevi bolnavi

Acte necesare:

cerere elev major sau părinte/tutore legal;

– copia certificatului de naștere/actului de identitate al elevului, dacă acesta există;

– certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ specialist.

 • extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele elevului) la una dintre băncile: Raiffeisen, Banca Transilvania și BRD.

Elevi orfani

             Acte necesare:

cerere elev major sau părinte/tutore legal;

– copia certificatului de naștere/ actului de identitate al elevului

– copie certificat de deces părinte/părinți (doar pentru orfani);

 • extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele elevului) la una dintre băncile: Raiffeisen, Banca Transilvania și BRD.

 

 1. b) elevi din mediul rural (care sunt școlarizati într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu).
 2. c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:
 3. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( 1.150 lei brut, respectiv 693 lei net sau 1.175 lei brut, respectiv 706,5 lei net – în cazul angajaților cu studii superioare);
 4. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

Acte necesare:

– cerere elev major sau părinte/tutore legal;

 – copie certificat de naștere/carte de identitate al elevului

– copii certificate de naștere/cărți de identitate ale celorlalți membri ai familiei;

– acolo unde există liceu în localitate, adresă de la liceul respectiv în care este specificat că nu are profilul și specializarea la care este elevul (doar pentru mediul rural);

– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 12 luni (adeverință salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului (anterioare lunii septembrie 2021), inclusiv alocația suplimentară pentru copii (veniturile din perioada septembrie 2020 – august 2021 inclusiv);

– copie hotărâre divorț (dacă este cazul);

– cupon alocație sau extras de cont pentru alocația de stat pentru copii din ultimele 12 luni; 

– act doveditor în original privind veniturile inregistrate, pentru ambii părinți/tutore legal, pe ultimele 12 luni (veniturile din perioada septembrie 2020 – august 2021 inclusiv), de la ANAF;

– adeverință de la primărie în original că nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane;

– declarație notarială dacă unul/ambii părinți/tutori legali nu sunt încadrați în muncă, nu primesc retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc niciun fel de pensie și nu au realizat niciun venit pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului;

– anchetă socială efectuată de autoritățile locale pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit.

 • extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele elevului) la una dintre băncile: Raiffeisen, Banca Transilvania sau BRD.

 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

            Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.

            În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10 si la un număr de peste 10 absențe/semestru!

Bursele de ajutor social se acordă și în următoarele cazuri:

 • Elevilor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte Bine la purtare.
 • Elevilor declarați repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

            NOTĂ

 • TOATE ACTELE DOVEDITOARE VOR FI DEPUSE ÎNTR-UN DOSAR/MAPĂ DE PLASTIC,
 • ÎN DOSAR SE VOR MENŢIONA NUMERELE DE TELEFON ALE PĂRINŢILOR,
 • ESTE OBLIGATORIE RESPECTAREA TERMENELOR STABILITE DE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU DEPUNEREA SOLICITĂRILOR ŞI A DOSARULUI JUSTIFICATIV,
 • PROFESORII DIRIGINȚI PRIMESC DOSARELE COMPLETE ALE ELEVILOR ȘI LE DEPUN LA SECRETARIAT,
 • SECRETARIATUL NU PRIMESTE DOSARE INCOMPLETE,
 • VIRAREA SUMELOR SE FACE PE CARD (la una dintre băncile: Raiffeisen, Banca Transilvania și BRD).

                Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este 1 octombrie 2021.

Modelele de cerere poate fi descărcat de pe link-urile de mai jos:

Cerere pentru bursă de ajutor social pentru orfani

Cerere pentru bursă de ajutor social pentru cazuri medicale

Cerere pentru bursă de ajutor social pentru elevii din mediul rural

Cerere pentru bursă de ajutor social pentru elevii din familii cu venituri mici