Distribuire laptopuri achiziționate de către UMPFE prin proiectul ROSE

În urma finalizării procedurii de achiziție lansate de Ministerul Educației-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE), Liceul Teoretic „Carmen Sylva” a primit 35 de laptopuri destinate îmbunătățirii condițiilor de predare-învățare, pentru facilitarea învățării prin intermediul tehnologiei și al internetului, atât în cazul suspendării cursurilor, cât și în cazul desfășurării acestora în școală sau în varianta hibrid.

Laptopurile vor fi date în folosință gratuită elevilor din grupul țintă al subproiectului „Banca pentru Abilități și Competențe – O șansă pentru viitorul tău!” care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletă), pentru a le permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online.

Repartizarea laptopurilor se va face în baza unui contract de comodat, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE.

Conform CALENDARULUI de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), subproiectul – „Banca pentru Abilități și Competențe – O șansă pentru viitorul tău!” (Anexa 1 la Metodologia de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin proiectul privind învățământul secundar ROSE, subproiectul „Banca pentru Abilități și Competențe – O șansă pentru viitorul tău!”) etapele sunt următoarele:

  1. Aprobarea în Consiliul de Administrație a formei finale a Metodologiei de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin Proiectul privind învățământul secundar- ROSE, subproiectul – „Banca pentru Abilități și Competențe – O șansă pentru viitorul tău!” și a Procedurii de recuperare și redistribuire în anii școlari următori;

  Termen: 19.11.2021

  1. Informarea elevilor și a familiilor despre Metodologia de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate de UMPFE prin Proiectul privind învățământul secundar- ROSE, Subproiectul „Banca pentru Abilități și Competențe – O șansă pentru viitorul tău!” și a Procedurii de recuperare și redistribuire în anii școlari următori, aprobate în Consiliul de Administrație prin intermediul profesorilor diriginți, prin afișare pe site-ul unității de învățământ și prin mesaje pe platforma 24edu pentru clasele care fac parte din grupul țintă;

  Termen: 22.11.2021 – 26.11.2021

  1. Depunerea/Transmiterea dosarelor la secretariatul unității școlare (Str. Negru Vodă, nr. 102, Eforie Sud, intervalul orar 9.00-15.00 sau pe adresa de e-mail [email protected];

  Termen: 02.12.2021 – 10.12.2021

  1. Analiza dosarelor de către Comisia de acordare, recuperare și redistribuire a laptopurilor achiziționate de UMPFE din fondurile Proiectului privind învățământul secundar – ROSE;

  Termen: 10.12.2021 – 14.12.2021

  1. Afișarea listei potențialilor beneficiari la unitatea școlară;

  Termen: 14.12.2021

  1. Depunerea contestațiilor la nivelul unității școlare;

  Termen: 15.12.2021

  1. Soluționarea contestațiilor în Consiliul de administrație;

  Termen: 17.12.2021

  1. Realizarea listei beneficiarilor, validarea listei de către Consiliul de administrație și publicarea listei finale prin afișare pe site-ul liceului;

  Termen: 17.12.2021

  10.Repartizarea laptopurilor achiziționate către beneficiari și încheierea contractelor de comodat

  Termen: 20.12.2021 – 22.12.2021

Puteți descărca de mai jos documentele referitoare la procesul de distribuire a laptopurilor către elevi: