Reînscriere și înscriere în învățământul preșcolar

 NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024

4 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT

80 LOCURI

  • 1 grupa mică – 20 locuri
  • 1 grupa mijlocie – 20 locuri
  • 2 grupa mare – 40 locuri

Perioada de reînscriere: 6 iunie – 14 iunie 2023

Reînscrierea se va face, pe bază de cerere-tip, doar pentru copiii care sunt înscriși în unitatea de învățământ preșcolar  în anul școlar 2022-2023.

Perioada de înscriere:

Etapa I – 15-30 iunie 2023

Etapa a II-a – 3-18 iulie 2023

Etapa ajustări – 20-30 august 2023

de luni până joi în intervalul orar 08.00-18.00, respectiv vineri 08.00-17.00

Înscrierea se va face la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie. Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire sau se poate depune la sediul unității de învățământ, în vederea introducerii datelor în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), urmând ca apoi pentru validare și completarea dosarelor, părinții să se prezinte la sediul unității de învățământ.

Se va asigura cu prioritate înscrierea/reînscrierea tuturor copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare.

 

Criteriile generale de departajare pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

 1. copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia din părinți/ reprezentantul legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. cel puțin unul din părinți/reprezentantul legal urmează o formă de învățământ la zi;
 4. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004;
 5. existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 6. ambii părinți ai copilului lucrează, sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una din situațiile (pensionat, are certificat de handicap, șomer în căutarea unui loc de muncă);
 7. existența unui frate/a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă în anul școlar pentru care se face înscrierea în unitatea de învățământ respectivă;
 8. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE.

 

Acte necesare înscrierii:

 • Certificat de naştere – copie / original
 • Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal
 • Adeverinţă de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil
 • Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

 • Adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic, adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ
 • Avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit/ă conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității de învățământ.

 

DIRECTOR,

Prof. Ana-Maria Brăteanu