Reînscriere și înscriere în învățământul preșcolar

 NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL

40 LOCURI

  • 1 grupa mică – 20 locuri
  • 1 grupa mare – 20 locuri

2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT

50 LOCURI

  • 1 grupa mică – 25 locuri
  • 1 grupa mare – 25 locuri

Perioada de reînscriere: 16 – 27 mai 2022

 Reînscrierea se va face, pe bază de cerere-tip, doar pentru copiii care sunt înscriși în unitatea de învățământ preșcolar  în anul 2021-2022.

Perioada de înscriere:

Etapa I: 30 mai – 10 iunie 2022

Etapa II: 16 iunie – 24 iunie 2022 (doar în cadrul acestei etape vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani)

De luni până vineri în intervalul orar 08.00-16.00

 Înscrierea se va face la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” sau prin poșta electronică, fax sau telefonic, prin comunicarea datelor necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR, urmând ca apoi pentru validare și completarea dosarelor, părinții să se prezinte la sediul unității de învățământ, după o programare pe zile și intervale orare, ce va fi comunicată ulterior.

Sunt înscriși în învăţământul preşcolar copiii între 3 și 6 ani.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

– unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți),

– unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte,

– unui frate / a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă,

– unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară.

Criteriile specifice vor fi elaborate şi aprobate de către Consiliul de Administraţie până la data începerii înscrierii și vor fi comunicate ulterior.

 Acte necesare înscrierii:

 • Certificat de naştere – copie / original
 • Copie CI ambii părinţi /tutore/reprezentant legal
 • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
 • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentatnt legal
 • Adeverința de salariat (pentru grupele cu program prelungit)
 • Fișa medicală completată potrivit reglementărilot în vigoare, eliberată de medicul de familie
 • Avizul I.S.j Constanța pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, din motive medicale
 • Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare

DIRECTOR,

Prof. Ana-Maria Brăteanu