ROSE la „Carmen Sylva” – Activitățile proiectului

deadmin

ROSE la „Carmen Sylva” – Activitățile proiectului

Activitățile proiectului

CATEGORIA I – ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

AI.1 Organizarea de activităţi remediale

Activitatea este în concordanţă cu O3, O3i, O4, O5. Orele de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat se vor desfăşura în funcţie de nevoile identificate, astfel:  la disciplinele Limba Română şi Matematică, orele remediale se vor desfăşura de două ori pe săptămână, pentru elevii claselor X-XII; la disciplinele Istorie, Geografie, Biologie, orele de pregătire se vor desfăşura de  2 ori pe săptămână, pentru clasele a XI-a şi a XII-a, iar la disciplinele Fizică, Chimie, Informatică, Logică, comunicare şi argumentare, o dată pe săptămână, la clasa a XII-a.

AI.2 Dezvoltarea platformei eLearning a şcolii pentru sprijinirea elevilor în pregătirea pentru examenul de bacalaureat. Şcoala dispunde de o platformă eLearning Moodle, produs final al unui proiect Erasmus + KA1. Prima direcţie va consta în postarea pe platformă a unor unelte de învăţare: fişe recapitulative, fişiere cu noţiuni teoretice, modele de exerciţii cu rezolvări pentru examenul de bacalaureat, modele de subiecte şi bareme. Cea de-a doua direcţie va consta în realizarea unei baze de itemi online care va fi accesibilă elevilor pe site-ul de eLearning al scolii, http://learn.lefo.ro. Pagina de web este accesibilă de pe orice tip de platformă: desktop, laptop, tabletă sau telefon inteligent. Testele online se pot da folosind un mediu eterogen de sisteme, dacă există acces online.

AI.3 Organizarea de simulări interne ale examenului de bacalaureat, semestrial, în clasele a XI-a (probele obligatorii) şi a XII-a(probele obligatorii şi cea la alegere. Se va avea în vedere şi creşterea motivaţiei extrinseci a elevilor: cei care înregistrează progres comparând rezultatele celor două simulări vor intra într-un sistem de premiere, prezentat la AI.4. Printre scopurile urmărite se numără şi familiarizarea elevilor cu o gamă variată de conţinuturi incluse în programa de examen, dar şi monitorizarea intermediară a nivelului de cunoştinţe deţinut în momente distincte ale parcursului şcolar.

AI.4 Rechizite pentru toți elevii care participă la activitățile remediale

Elevii participanți la activitățile remediale vor primi rechizite, vor fi încurajați astfel să aibă notițe separate, bine organizate; fiecare elev va fi stimulat să îşi atingă potenţialul, efectul scontat fiind creşterea moţivatiei elevilor pentru obţinerea unor rezultate bune la examenul de bacalaureat.

AI.5.1 Organizarea unor sesiuni de dezvoltare personală, destinate elevilor

La sesiunile

 

precizate anterior, vor participa elevii grupului-ţintă, asistaţi de profesorii-diriginţi, care vor avea sarcina de a derula, ulterior, activități extracurriculare care să vină în întâmpinarea intereselor și nevoilor elevilor. Consilierea va avea ca scop determinarea aptitudinilor și abilităților personale, creșterea încrederii în forțele proprii și a motivației pentru învățare, fiind realizată la începutul clasei a X-a, fixată ca punct de plecare în stabilirea parcursului educațional.

AI.5.2 Administrarea unui chestionar privind orientarea legată de carieră, tuturor elevilor din grupul-ţintă. Chestionarul va avea ca obiectiv stabilirea relaţiei între aptitudini personale, interese şi aspiraţii profesionale.

AI.5.4 Desfăşurarea unor ateliere de lucru pe tema alegerii unei cariere

Şcoala va facilita transportul la sediul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, al unor foşti elevi care profesează cu succes în domenii diverse (IT, ştiinţă şi tehnologie, medicină, managemnet etc.) sau care sunt studenţi la universităţi din ţară şi din străinătate. Sarcina contactării invitaților și a asigurării condițiilor necesare organizării atelierelor îi revine responsabilului cu implementarea activităților.

AI.5.5 Realizarea unui plan de acţiune privind cariera pentru fiecare elev, prin stabilirea unor obiective clare, ținând cont de analiza rezultatelor obținute în urma desfășurării activităților AI.5.2 şi AI.5.4, care oferă un reper privind orientarea carierei. Va fi coordonată de consilierul şcolar şi este în concordanţă cu O1, O4, O5. Planul de acţiune individual se va realiza la începutul semestrului al II-lea din clasa a XII-a.

AI.5.6 Organizarea de întâlniri periodice şi mese rotunde cu elevii şi părinţii, care să aibă drept scop informarea acestora cu privire la toate etapele şi activităţile proiectului: rezultatele de la testele şi chestionarele de aptitudini şi interese, concluziile legate de interesele profesionale şi aspiraţiile privind cariera, rezulatele la teste şi simulări.

AI.5.7 Realizarea unei aplicaţii web (site-ul proiectului), care să faciliteze accesul părinţilor şi al  comunităţii la informaţii legate de proiectul ROSE: activităţi din proiect, rezultate obţinute de elevi, progres şcolar etc.

 

CATEGORIA II – ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

AII.1. Organizarea de vizite la instituţii de învăţământ superior din Constanţa, Bucureşti, Iaşi

Vizitele vor avea ca obiectiv depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale fiecărei instituţii de învăţământ superior.

 

CATEGORIA III –ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

AIII Reamenajarea a 5-7 săli de clasă care să permită derularea de activităţi cu sisteme multimedia (videoproiector, laptop, ecran) şi care să dispună de acces la internet de mare viteză, pentru testări online ale întregului colectiv de elevi. Dotarea sălilor de clasă cu mobilier modern şi ambientarea lor, astfel încat să poată fi creat un mediu de învăţare prietenos, care va favoriza creşterea interesului elevilor pentru învăţare.

Despre autor

admin administrator