Tabara graffiti „Revolta verde” – 1997

Grupul Scolar Eforie Sud în colaborare cu Directia Judeteanã de Tineret si Sport Constanta, INFOTIN Bucuresti, O.N.G. Mare Nostrum Constanta si Fundatia Soros pentru o societate deschisã, a organizat în perioada 15 – 24 august 1997 – Tabãra interjudeteanã de creatie graffiti, Revolta verde având ca obiectiv principal promovarea prin tehnici artistice moderne a unui mesaj ecologist.
Proiectul intitulat Revolta verde a urmãrit crearea unui mediu intim si modern în scoalã, atragerea tinerilor cãtre fenomenul cultural modern, crearea unor posibilitãti de expresie artisticã si promovarea în comunitatea localã a mesajului ecologist în încercarea de coagulare a unor nuclee ale societãtii civile care sã reuseascã pe termen lung sã rezolve o parte din problemele ecologice grave ale litoralului românesc.
La proiect au participat 57 de elevi si 15 profesori de la 15 unitãti scolare cu profil de artã din tarã (Liceul Nicolae Tonitza Bucuresti, scoala generalã Nicolae Tonitza din Constanta, Liceul de artã din Constanta, Liceul de arta din Baia Mare, Liceul de artã din Alba Iulia, Liceul de artã Palo Imre din Odorheiu Secuiesc, Liceul de artã din Satu Mare, Liceul de muzicã si arte plastice Dinu Lipatti din Pitesti, Liceul de artã din Sibiu,. Liceul de artã din Buzãu, Liceul de artã George Apostu din Bacãu, Liceul de artã din Timisoara, Liceul de artã din Tulcea, scoala generala nr. 4 din Curtea de Arges).
Grupul scolar Eforie Sud, a asigurat cazarea participantilor la internatul liceului si masa la cantina acestuia. De asemenea, au fost asigurate materialele consumabile, pregãtirea peretilor, schelele necesare, materiale auxiliare si alte facilitãti.
Agenda taberei a cuprins: activitãti de creatie în tehnici diverse, graffiti, zgrafito, tempera, picturã pe sticlã si pe pânzã, excursii (Constanta cu ocazia Zilei Marinei, vizitarea muzeului de artã si a distrugãtorului Mãrãsesti, nava amiral a flotei romane) si activitãti în workshopuri. Au fost organizate trei workshopuri: educatie ecologicã, comunicatii cu calculatorul si dezbateri.
Desi tehnica de lucru cu sprayuri era nouã pentru toti participantii au fost pictate suprafete din curtea scolii variind între 7.35 mp si 24.5 mp. Au fost realizate compozitii figurative si nonfigurative în care prin culoare si forme tinerii artisti au încercat sã povesteascã despre relatia om – naturã, despre armonia elementelor primordiale Soare, plante, apã si Pãmânt. Peretii scolii vorbesc acum despre plãcerea si bucuria de a crea si dãrui celor din jur gânduri bune si dragoste în imagini. Douã scoli au utilizat tehnica zgrafito, tehnicã specificã artelor monumentale utilizând tencuieli cu trei respectiv patru starturi. Din pãcate, datoritã timpului scurt si a unor disfunctionalitãti proiectul Liceului de artã Nicolae Tonitza din Bucuresti nu a fost complet finalizat.
Initial am dorit sã fie pictati si pereti din oras (Teatrul de varã, peretii cinematografului) si alte suprafete vizibile de-a lungul soselei Constanta – Mangalia. Singura echipã care a reusit sã picteze si suprafete din afara scolii a fost echipa din Timisoara, care a decorat în aceiasi tehnicã, peretii a trei benzinãrii din zona Constanta (km 5) si Lazu.