Înscriere BACALAUREAT pentru candidați din serii anterioare

Anunț pentru candidați din serii anterioare – înscriere BACALAUREAT 2024, sesiunea iunie-iulie

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2024, ABSOLVENȚII  SERIILOR ANTERIOARE AI LICEULUI TEORETIC “CARMEN SYLVA” EFORIE

 

În conformitate cu O.M.E. nr. 6156/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2024 și O.M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, în perioada 03 – 07 iunie 2024 va avea loc înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2024.

Candidații care provin din seriile anterioare, absolvenți ai L.T. Carmen Sylva vor completa cererea tip la secretariatul liceului (str. Negru Vodă nr. 102) și vor anexa la aceasta  următoarele documente:

  • foaia matricolă (în original);
  • carte de identitate (copie);
  • certificat naștere (copie);
  • certificat căsătorie (copie, unde este cazul);
  • diplomă de absolvire a liceului (copie)
  • 2 poze ¾
  • absolvenții care au susținut de cel puțin 2 ori o proba scrisă în cadrul sesiunilor anterioare ale examenului de bacalaureat, vor achita 128 lei pentru fiecare probă scrisă la care v-a participa în sesiunile anului 2024.

 

Pentru optima desfășurare a înscrierii, menționăm că aceasta se va desfășura în zilele de 03, 04, 06 și 07 iunie 2024 (ziua de 05 iunie este zi liberă pentru angajații din învățământ). Înscrierea se va face la  Secretariat (cu excepția zilelor declarate libere prin lege) în următorul program:

  • luni- joi, interval orar 14:00 – 16:00;
  • vineri, interval orar 10:00 – 12:00.

 

 

 

CALENDARUL
examenului naţional de bacalaureat – 2024

Sesiunea iunieiulie 2024

3 – 7 iunie 2024 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
7 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII – a/a XIII – a
17 – 19 iunie 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19 – 20 iunie 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19 – 21 iunie 2024 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 – 27 iunie 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 iulie 2024 Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
2 iulie 2024 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
4 iulie 2024 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
5 iulie 2024 Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
8 iulie 2024 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
9 – 11 iulie 2024 Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2024 Afişarea rezultatelor finale