Precizări privind reînscrierea și înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022

NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

 • GRUPE CU PROGRAM NORMAL: 2, NR. LOCURI 40
  • 1 grupa mică – 20 locuri
  • 1 grupa mare – 20 locuri
 • GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT: 2, NR. LOCURI 50
  • 1 grupa mică – 25 locuri
  • 1 grupa mare – 25 locuri

 

Perioada de reînscriere:

17 mai – 30 mai 2021

 Reînscrierea se va face, pe bază de cerere-tip,  prin poșta electronică, telefonic, fax, sau la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva”, în urma unei programări telefonice, în intervalul orar 08.00-16.00, de luni până vineri.

Reînscrierea se referă la copiii care sunt înscriși în unitatea de învățământ preșcolar  în anul 2020-2021.

 

Înscrierea va începe în data de 31 mai 2021

 Înscrierea se va face prin poșta electronică, fax sau telefonic la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva”, prin comunicarea datelor necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR, urmând ca apoi pentru validare și completarea dosarelor părinții să se prezinte la sediul unității de învățământ, după o programare pe zile și intervale orare, ce va fi comunicată ulterior.

Înscrierea se referă la copiii nou veniți în unitatea de învățământ preșcolar.

 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face:

 1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).
 2. În limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, care se aplică dacă sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri (existența unui document ce dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți),existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte, existenţa unui frate / a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară
 3. Criteriile specifice vor fi aprobate în Consiliul de Administraţie până la data începerii înscrierii și vor fi comunicate

 

Acte necesare înscrierii

 • Certificat de naştere – copie / original
 • Copie CI părinţi
 • Adeverinţă de la locul de muncă al ambilor părinţi (pentru grupele cu orar prelungit)

 

Sunt înscriși copiii între 3  și 6 ani (împliniți după 1 septembrie 2021).

Copiii peste 6 ani vor fi admiși numai cu aviz al Comisiei de evaluare psihosomatică a CJRAE Constanța.

Copiii sub 3 ani pot fi înscriși numai în limita locurilor disponibile și dacă vor împlini 3 ani  până la 31 decembrie 2021.

 

DIRECTOR,

MIHAELA RAMONA POTERĂ