Arhivă anuală 23 ianuarie 2020

deadmin

Anunţ concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” cu sediul în: localitatea Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, jud. Constanţa, CF: 4515646 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea posturilor:

 • INFORMATICIAN II S, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată
 • ÎNGRIJITOR, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare:

 • Pentru postul de INFORMATICIAN:
 • studii superioare în domeniul informatic;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • Pentru postul de ÎNGRIJITOR:
 • studii medii/generale;
 • fără vechime
 • curs de instruire privind noţiunile fundamentale de igienă

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 10 februarie 2020, ora 10:00
 • Proba scrisă: 20 februarie 2020, ora 10, la sediul liceului
 • Proba practică: 24 februarie 2020, ora 10, la sediul liceului
 • Proba interviu: 24 februarie 2020, ora 13, la sediul liceului
 • Afişarea rezultatelor finale: data 26 februarie 2020, ora 12

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 07 februarie 2020  (10 zile de la afişare), la sediul liceului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie, tel: 0241-748566.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2Fanunt-concurs-cu-documente-necesare-bibliografie-si-tematica.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]