Arhivă lunară 30 martie 2016

deadmin

PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE. SĂ FII MAI BUN!

 

PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE. SĂ FII MAI BUN!

An şcolar 2015-2016

18-22 aprilie

 

 1. PROIECTAREA PROGRAMULUI ŞCOLII, PE DOMENII:

 

Ziua voluntariatului la „Carmen Sylva” – Luni – 18.04.2016

Educaţie prin ştiinţă şi artă – Marţi – 19.04.2016

Educaţie ecologică şi protecţia mediului – Miercuri – 20.04.2016

Sănătate prin sport şi alimentaţie – Joi – 21.04.2016

Unitate în diversitate – Vineri – 22.04.2016

 

 1. OBIECTIVE GENERALE  PROGRAMULUI:

 

 • să dezvolte elevilor abilităţi de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi variate, în cadrul şcolii şi în comunitate;
 • să creeze la nivelul şcolii materiale informative, folosind tehnici moderne de comunicare care pot facilita proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor de comunicare;
 • să promoveze imaginaţia şi creativitatea elevilor;
 • să disemineze modelele de bună practică identificate în cadrul programului;
 • să promoveze valorile culturale şi tradiţionale ale poporului român;
 • să dezvolte atitudini pozitive, civice şi responsabile
 • să crească prestigiul şcolii în comunitatea locală.
 1. OBIECTIVE SPECIFICE DOMENIILOR PROPUSE:

 Luni – 18.04.2016

Ziua voluntariatului la „Carmen Sylva”

Obiective:

 • formarea şi dezvoltarea spiritului civic;
 • conştientizarea şi valorificarea importanţei activităţilor de voluntariat;
 • dezvoltarea şi cultivarea valorilor morale;
 • educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile;
 • dezvoltarea spiritului de cooperare al copiilor;
 • dezvoltarea altruismului şi a empatiei;
 • formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă.

 Marţi – 19.04.2016

Educaţie prin ştiinţă şi artă

Obiective:

 • reflectarea în evaluare a obiectivelor de transfer şi de creativitate ale disciplinelor implicate;
 • extinderea gamei de rezultate la un spectru larg de abilităţi creative (teoretice, experimentale, tehnice, imaginaţie anticipativă, gândire flexibilă şi productivă, originalitate, elaborare, sensibilitate la probleme etc.);
 • promovarea a noi modele de performanţă şcolară, sub ansamblul factorilor creativităţii ştiinţifice;
 • adecvarea situaţiilor de evaluare la profilurile de inteligenţe ale elevilor: verbal-lingvistic, logico-matematic, vizual-spaţial, naturalist, corporal-chinestezic, interpersonal, intra-personal, ritmic-muzical, existenţial etc.
 • dezvoltarea  capacităţii  de  comunicare  şi dialog şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fairplay;
 • ameliorarea atitudinii elevilor faţă de susţinerea unor concursuri/ examene;
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe necesare  promovării cu succes a probelor scrise şi orale ale concursurilor/ examenelor naţionale;
 • dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii, a simţului estetic al elevilor prin crearea de lucrări plastice, colaje, felicitări, tablouri,ornamente;
 • promovarea unor metode şi tehnici noi de lucru cu elevii;
 • respectarea, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor de primăvară;
 • formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă:
 • stimularea potenţialului, imaginaţiei şi inteligenţei elevilor;
 • realizarea unor activităţi în echipă şi cultivarea atitudinii pragmatice şi estetice prin valorificarea bagajului informaţional acumulat;
 • dezvoltarea creativităţii în realizarea unor creaţii plastice şi literare.

Miercuri – 20.04.2016

Educaţie ecologică şi protecţia mediului

 Obiective:

 • formarea unui sistem de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor perceptive, a simţului estetic;
 • favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi antrenarea preşcolarilor/ şcolarilor în îndeplinirea acestora;
 • creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura;
 • conştientizarea necesităţii de a economisi resursele naturale;
 • educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc;
 • formarea unui comportament etic, civic, şi a unor deprinderi de conservare a naturii;
 • dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om – mediu;
 • cultivarea unor atitudini de cercetare, explorare, investigare a mediului;
 • explorarea unor modalităţi de depoluare a mediului;
 • contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile;
 • însuşirea unor norme de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi mediului.

Joi – 21.04.2016

Sănătate prin sport şi alimentaţie

Obiective:

 • relaţionarea optimă în grupuri diferite, preconstituite sau constituite spontan;
 • aplicarea prevederilor regulamentare ale competiţiilor sportive organizate;
 • rezolvarea sarcinilor organizatorice din cadrul activităţilor sportive;
 • aprecierea obiectivă a nivelului estetic si valoric al unor competiţii la care elevii participă sau asistă ca spectatori;
 • cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor specifice jocului de şah;
 • stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în însuşirea celor mai eficiente moduri de a începe o partidă;
 • dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare a situaţiilor de şah;
 • depăşirea unor blocaje în crearea şi rezolvarea unor probleme de şah.
 • dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului;
 • promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, emoţional, social şi spiritual;
 • formarea unui stil de viaţă sănătos;
 • autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine prin comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
 • prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;

Vineri – 22.04.2016

Unitate în diversitate

Obiective:

 • aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
 • cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
 • manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
 • participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii;
 • compararea aspectelor legate de relaţionare şi de comunicare specifice societăţii multiculturale şi societăţii interculturale;
 • înţelegerea specificului procesului de construcţie a identităţii în context multicultural;
 • manifestarea unei atitudini pozitive faţă de identitatea culturală a persoanelor care aparţin unor culturi diferite;
 • participarea la luarea deciziilor în şcoală, familie şi în grupul de prieteni, prin luarea în considerare a unor perspective diferite;
 • proiectarea unui comportament care încurajează interculturalitatea şi participarea social;
 • dezvoltarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate intercultural;
 • aplicarea unor strategii pentru abordarea nonviolentă a conflictelor.
 1. GRUP ŢINTĂ:
 • preşcolarii unităţilor G.P.N. şi G.P.P. „Albatros” Eforie Sud;
 • elevi ai claselor pregătitoare şi I-XII – Liceul Teoretic „Carmen Sylva”.
 1. BENEFICIARI INDIRECŢI:
 • părinţii preşcolarilor şi şcolarilor;
 • cadrele didactice;
 • comunitatea locală.
 1. DURATA PROGRAMULUI:
 • 18-22 aprilie 2016
 1. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi, parteneri instituţionali – numele instituţiei, proiectul)

59 cadre didactice;

–  85 preşcolari (G.P.N. – 42; G.P.P -43);

–  142 elevi gimnaziu;

– 331 elevi liceu.

Parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa;
 • Primăria Oraşului Eforie;
 • Poliţia Oraşului Eforie;
 • Poliţia Locală Eforie;
 • Centrul de Zi Agigea;
 • Centrul SMURD Tuzla;
 • Cabinete medicale;
 • Liceul “Traian” Constanţa.
 1. Spaţii de desfăşurare a activităţilor:
 • Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie (săli de clasă, laboratoare de fizică-chimie, biologie, sala de sport,teren de sport, parcul liceului);
 • Faleza şi plaja oraşului Eforie Sud;
 • Centrul de Zi Agigea;
 • Casa de Cultură Constanţa;
 • Parc de distracţie Neptun;
 • Centrul vechi Constanţa ş.a.
 1. Proceduri/ criterii  de evaluare a activităţii din cadrul proiectului:
 2. CRITERIILE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

CRITERII OBLIGATORII:

 1. Respectarea fişei proiectului;
 2. Respectarea termenului limită de predare a fişei de activitate (coordonatorului de proiecte şi programe educative) – 22 aprilie 2016
 3. Buget, resurse materiale (sponsorizări, materiale, donaţii; elemente de suport – sală, aparatură etc.).
Nr. CRITERII DE EVALUARE Slab Bine Foarte bine
1. Relevanţa:
1.1. faţă de analiza de nevoi/context/justificare;
1.2. concordanţa dintre grup ţintă – obiective – activităţi – rezultate;
1.3. complementarizare obiective – conţinut – metode – evaluare;
1.4. capacitatea de derulare a proiectului la nivel local/ interinstituţional;
1.5. derularea de activităţi în cadrul proiectului pe domeniile stabilite

a. număr de elevi implicaţi;

b. activităţi interdisciplinare;

c. abordare inovativă;

d. număr de parteneri/asociaţi.

2. Originalitate:

 

a. temă;
b. activităţi;
c. conţinut interesant, stimulativ;
d. metode;
e. metode de evaluare.
3. Rezultate ale activităţii
4. Contribuţie financiară
OBSERVAŢII    

 

 

 

 

 

deadmin

Carmen Sylva la CanSat 2016

12728794_1840341386192877_257882248503177012_n

ESERO România, un proiect al Agenției Spațiale Europene în colaborare cu Agenția Spațială Română, organizează cea de-a doua ediție a Competiției Naționale de CanSat: o simulare a unui satelit integrat în volumul și forma unei doze standard de băuturi răcoritoare.

Înscrierile s-au făcut până la data de 1 februarie 2016. Dintre toate echipele înscrise au fost selecționate următoarele pentru a participa la competiția națională:

 • RobotsFever – Câmpulung Moldovenesc – Colegiul Național Militar „Ștefan Cel Mare”;
 • CABSat – Gura Humorului – Colegiul ”Alexandru Cel Bun”;
 • TOMIS II – Constanța – Colegiul Național “Mircea Cel Bătrân”;
 • Carmen Sylva 2: Operation Eagle Dive – Eforie Sud – Liceul Teoretic „Carmen Sylva”;
 • SAMDID – Targoviște – Colegiul Naţional ”Ienăchiţă Văcărescu”;
 • Astrobotic Spirit 002 – Craiova – Colegiul Național „Carol I”;
 • LGM SAT 2 „Phoenix ” – Timișoara – Liceul Teoretic „Grigore Moisil”;
 • Miko-CanSat – Sf. Gheorghe – ”Szekely Miko Theoretical High School”;
 • Caelum – București – Colegiul Naţional De Informatică „Tudor Vianu”.

Echipa câștigătoare se va califica direct în finala Competiției Europene de CanSat ce va avea loc la sfârșitul lunii iunie 2016 în Portugalia.

Echipa liceului nostru se numește ”Carmen Sylva 2: Operation Eagle Dive” și este formată din Alexandru Mîndra, Paul Paraschiv, Ioana Bărbuliceanu (elevi ai clasei a X-a A) și Răzvan Badea-Armeanu (clasa a XI-a A). Puteți urmări progresul CanSat-ului nostru și ne puteți susține cu un share sau un like pe pagina de facebook a proiectului.

În septembrie 2015 a avut loc Competiția Națională de Rovere Exo-Ro, unde echipa Liceului ”Carmen-Sylva” a concurat cu ai noștri prieteni constănțeni de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”. Acum, la CanSat 2016, avem încă o dată ocazia să concurăm cu tineri pricepuți de la licee foarte bune, din toată țara. De aceea vom da tot ce putem, vom încerca să fim cât mai creativi și dedicați astfel încât să nu ne lăsăm mai prejos. Felicitări și succes tuturor echipelor!

Mai multe detalii despre Competiția Națională găsiți aici, iar despre cea internațională aici.