Arhivă zilnică 30 martie 2016

deadmin

PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE. SĂ FII MAI BUN!

 

PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE. SĂ FII MAI BUN!

An şcolar 2015-2016

18-22 aprilie

 

 1. PROIECTAREA PROGRAMULUI ŞCOLII, PE DOMENII:

 

Ziua voluntariatului la „Carmen Sylva” – Luni – 18.04.2016

Educaţie prin ştiinţă şi artă – Marţi – 19.04.2016

Educaţie ecologică şi protecţia mediului – Miercuri – 20.04.2016

Sănătate prin sport şi alimentaţie – Joi – 21.04.2016

Unitate în diversitate – Vineri – 22.04.2016

 

 1. OBIECTIVE GENERALE  PROGRAMULUI:

 

 • să dezvolte elevilor abilităţi de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi variate, în cadrul şcolii şi în comunitate;
 • să creeze la nivelul şcolii materiale informative, folosind tehnici moderne de comunicare care pot facilita proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor de comunicare;
 • să promoveze imaginaţia şi creativitatea elevilor;
 • să disemineze modelele de bună practică identificate în cadrul programului;
 • să promoveze valorile culturale şi tradiţionale ale poporului român;
 • să dezvolte atitudini pozitive, civice şi responsabile
 • să crească prestigiul şcolii în comunitatea locală.
 1. OBIECTIVE SPECIFICE DOMENIILOR PROPUSE:

 Luni – 18.04.2016

Ziua voluntariatului la „Carmen Sylva”

Obiective:

 • formarea şi dezvoltarea spiritului civic;
 • conştientizarea şi valorificarea importanţei activităţilor de voluntariat;
 • dezvoltarea şi cultivarea valorilor morale;
 • educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile;
 • dezvoltarea spiritului de cooperare al copiilor;
 • dezvoltarea altruismului şi a empatiei;
 • formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă.

 Marţi – 19.04.2016

Educaţie prin ştiinţă şi artă

Obiective:

 • reflectarea în evaluare a obiectivelor de transfer şi de creativitate ale disciplinelor implicate;
 • extinderea gamei de rezultate la un spectru larg de abilităţi creative (teoretice, experimentale, tehnice, imaginaţie anticipativă, gândire flexibilă şi productivă, originalitate, elaborare, sensibilitate la probleme etc.);
 • promovarea a noi modele de performanţă şcolară, sub ansamblul factorilor creativităţii ştiinţifice;
 • adecvarea situaţiilor de evaluare la profilurile de inteligenţe ale elevilor: verbal-lingvistic, logico-matematic, vizual-spaţial, naturalist, corporal-chinestezic, interpersonal, intra-personal, ritmic-muzical, existenţial etc.
 • dezvoltarea  capacităţii  de  comunicare  şi dialog şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fairplay;
 • ameliorarea atitudinii elevilor faţă de susţinerea unor concursuri/ examene;
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe necesare  promovării cu succes a probelor scrise şi orale ale concursurilor/ examenelor naţionale;
 • dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii, a simţului estetic al elevilor prin crearea de lucrări plastice, colaje, felicitări, tablouri,ornamente;
 • promovarea unor metode şi tehnici noi de lucru cu elevii;
 • respectarea, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor de primăvară;
 • formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă:
 • stimularea potenţialului, imaginaţiei şi inteligenţei elevilor;
 • realizarea unor activităţi în echipă şi cultivarea atitudinii pragmatice şi estetice prin valorificarea bagajului informaţional acumulat;
 • dezvoltarea creativităţii în realizarea unor creaţii plastice şi literare.

Miercuri – 20.04.2016

Educaţie ecologică şi protecţia mediului

 Obiective:

 • formarea unui sistem de cunoştinţe, dezvoltarea capacităţilor perceptive, a simţului estetic;
 • favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi antrenarea preşcolarilor/ şcolarilor în îndeplinirea acestora;
 • creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura;
 • conştientizarea necesităţii de a economisi resursele naturale;
 • educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc;
 • formarea unui comportament etic, civic, şi a unor deprinderi de conservare a naturii;
 • dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om – mediu;
 • cultivarea unor atitudini de cercetare, explorare, investigare a mediului;
 • explorarea unor modalităţi de depoluare a mediului;
 • contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile;
 • însuşirea unor norme de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi mediului.

Joi – 21.04.2016

Sănătate prin sport şi alimentaţie

Obiective:

 • relaţionarea optimă în grupuri diferite, preconstituite sau constituite spontan;
 • aplicarea prevederilor regulamentare ale competiţiilor sportive organizate;
 • rezolvarea sarcinilor organizatorice din cadrul activităţilor sportive;
 • aprecierea obiectivă a nivelului estetic si valoric al unor competiţii la care elevii participă sau asistă ca spectatori;
 • cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor specifice jocului de şah;
 • stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în însuşirea celor mai eficiente moduri de a începe o partidă;
 • dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare a situaţiilor de şah;
 • depăşirea unor blocaje în crearea şi rezolvarea unor probleme de şah.
 • dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului;
 • promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, respectiv funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, emoţional, social şi spiritual;
 • formarea unui stil de viaţă sănătos;
 • autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine prin comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
 • prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă;

Vineri – 22.04.2016

Unitate în diversitate

Obiective:

 • aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
 • cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
 • manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
 • participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii;
 • compararea aspectelor legate de relaţionare şi de comunicare specifice societăţii multiculturale şi societăţii interculturale;
 • înţelegerea specificului procesului de construcţie a identităţii în context multicultural;
 • manifestarea unei atitudini pozitive faţă de identitatea culturală a persoanelor care aparţin unor culturi diferite;
 • participarea la luarea deciziilor în şcoală, familie şi în grupul de prieteni, prin luarea în considerare a unor perspective diferite;
 • proiectarea unui comportament care încurajează interculturalitatea şi participarea social;
 • dezvoltarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate intercultural;
 • aplicarea unor strategii pentru abordarea nonviolentă a conflictelor.
 1. GRUP ŢINTĂ:
 • preşcolarii unităţilor G.P.N. şi G.P.P. „Albatros” Eforie Sud;
 • elevi ai claselor pregătitoare şi I-XII – Liceul Teoretic „Carmen Sylva”.
 1. BENEFICIARI INDIRECŢI:
 • părinţii preşcolarilor şi şcolarilor;
 • cadrele didactice;
 • comunitatea locală.
 1. DURATA PROGRAMULUI:
 • 18-22 aprilie 2016
 1. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi, parteneri instituţionali – numele instituţiei, proiectul)

59 cadre didactice;

–  85 preşcolari (G.P.N. – 42; G.P.P -43);

–  142 elevi gimnaziu;

– 331 elevi liceu.

Parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa;
 • Primăria Oraşului Eforie;
 • Poliţia Oraşului Eforie;
 • Poliţia Locală Eforie;
 • Centrul de Zi Agigea;
 • Centrul SMURD Tuzla;
 • Cabinete medicale;
 • Liceul “Traian” Constanţa.
 1. Spaţii de desfăşurare a activităţilor:
 • Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie (săli de clasă, laboratoare de fizică-chimie, biologie, sala de sport,teren de sport, parcul liceului);
 • Faleza şi plaja oraşului Eforie Sud;
 • Centrul de Zi Agigea;
 • Casa de Cultură Constanţa;
 • Parc de distracţie Neptun;
 • Centrul vechi Constanţa ş.a.
 1. Proceduri/ criterii  de evaluare a activităţii din cadrul proiectului:
 2. CRITERIILE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

CRITERII OBLIGATORII:

 1. Respectarea fişei proiectului;
 2. Respectarea termenului limită de predare a fişei de activitate (coordonatorului de proiecte şi programe educative) – 22 aprilie 2016
 3. Buget, resurse materiale (sponsorizări, materiale, donaţii; elemente de suport – sală, aparatură etc.).
Nr. CRITERII DE EVALUARE Slab Bine Foarte bine
1. Relevanţa:
1.1. faţă de analiza de nevoi/context/justificare;
1.2. concordanţa dintre grup ţintă – obiective – activităţi – rezultate;
1.3. complementarizare obiective – conţinut – metode – evaluare;
1.4. capacitatea de derulare a proiectului la nivel local/ interinstituţional;
1.5. derularea de activităţi în cadrul proiectului pe domeniile stabilite

a. număr de elevi implicaţi;

b. activităţi interdisciplinare;

c. abordare inovativă;

d. număr de parteneri/asociaţi.

2. Originalitate:

 

a. temă;
b. activităţi;
c. conţinut interesant, stimulativ;
d. metode;
e. metode de evaluare.
3. Rezultate ale activităţii
4. Contribuţie financiară
OBSERVAŢII