Arhivă zilnică 12 noiembrie 2017

deadmin

500 de ani de la Reforma religioasă inițiată de Martin Luther

La sfârșitul lunii octombrie a acestui an, s-a împlinit o jumătate de mileniu de la acțiunea inițiată de preotul catolic și doctorul în teologie, Martin Luther (1483-1546), ce avea să zguduie Biserica Catolică. Reforma protestantă a pornit din spațiul istoric german și s-a răspândit cu repeziciune pe continentul european. Principalele cauze ale ”acestui protest” le-au reprezentat: viața luxoasă a clerului – sfidătoare față de populația de rând – și vânzarea indulgențelor – bilete ce ofereau posibilitatea sufletului celui decedat de a părăsi Purgatoriul. Astfel, el a lansat Cele 95 de teze împotriva indulgențelor.
Vineri, 10.11.2017, elevii clasei a IX-a A, coordonați de doamna profesoară Manea Eleonora, au analizat și dezbătut din punct de vedere religios și istoric, implicațiile Reformei religioase inițiate de Martin Luther. La această lecție interdisciplinară a fost invitată și doamna profesoară Anuța Mirela, care a evidențiat aspectele istorice ale acestui eveniment. În cadrul lecției au fost utilizate drept mijloace didactice: fragmente din filmul ”Luther” și cele 95 de teze lansate de teologul german. De asemenea, o contribuție importantă la buna desfășurare a acestei activități a avut-o și doamna bibliotecară, Mihaela Vanu. Elevii clasei a IX-a A, organizați în șase grupe de lucru, au avut drept sarcină analiza unor teze din lucrarea lui Luther, din care au selectat trei, în opinia lor cele mai importante pentru reformarea Bisericii Catolice, cărora le-au adus argumente. În cadrul dezbaterii ce a urmat s-au remarcat răspunsurile elevilor: Manea Vladian, Constantinescu Mario, Ionescu Nicolae, Olteanu Ana-Maria și Eremia Delia Ștefania.