Arhivă lunară 8 august 2018

deadmin

În atenția absolvenților înscriși la sesiunea august – septembrie a examenului de bacalureat național – 2018

Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” este arondat în vederea susținerii probelor scrise ale examenului de bacalureat sesiunea august – septembrie 2018, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Constanța.

Probele scrise se vor desfășura în datele de:

20 august 2018 – limba și literatura română

22 august 2018 – probla obligatorie a profilului (respectiv matematică sau istorie)

23 august 2018 – proba la alegere a profilului și specializării

Accesul elevilor în sălile de examen se va face în intervalul orar 7:30 – 8:00 pe baza cărții de identitate.