Arhivă autor admin

deadmin

Repartizarea sălilor de clasă în anul școlar 2020-2021

În anul școlar 2020-2021, programul cursurilor la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” va fi în două schimburi, după cum urmează:

 • clasele de învățământ primar, clasele a V-a, a VII-a, a VIII-a, a XI-a, a XII-a dimineață;
 • clasele a VI-a, a IX-a, a X-a după-amiază.

Repartizarea claselor în săli, în anul școlar 2020-2021 click aici

Localizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice în anul școlar 2020-2021

 • Sălile de la parter click aici
 • Sălile de la etaj click aici
deadmin

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN PERIOADA VACANŢEI DE VARĂ 2020

CALENDAR TRANSFERURI

Nr. crt. Etapa Perioada
1 Afișarea locurilor disponibile pentru transferul elevilor 25.08.2020
2 Depunerea cererilor pentru transfer

 1. MODEL CERERE TRANSFER (pentru elevii de la învăţământul primar şi gimnazial) – descarcă de AICI
 2. MODEL CERERE TRANSFER (pentru elevii de la învăţământul liceal) – descarcă de AICI
27.08.2020-07.09.2020
3 Desfășurarea examenelor de diferență (dacă este cazul) 27.08.2020-07.09.2020
4 Analizarea cererilor de transfer în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ 07.09.2020
5 Afișarea soluționării cererilor de transfer 08.09.2020

LOCURI TRANSFER – vacanța de vară 2020

Clasa Profilul Specializarea Număr locuri disponibile
a IV-a

IV A – 19 elevi

IV B – 20 elevi

5
a V-a

V A – 21 elevi

V B – 15 elevi

16
a VI-a

VI A – 18 elevi

VI B – 18 elevi

16
a VII-a

VII A – 18 elevi

VII B – 20 elevi

14
a X-a

X A – 27 elevi

REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3
a X-a

X C – 24 elevi

SERVICII TEHNICIAN ÎN TURISM 6
a XI-a

XI A – 20 elevi

REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 10
a XI-a

XI B – 28 elevi

UMANIST FILOLOGIE – intensiv limba engleză 2
a XI-a

XI C – 28 elevi

SERVICII TEHNICIAN ÎN TURISM 2
a XII-a

XII A – 27 elevi

REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3

                                                                                 

                                                                              

 

deadmin

Centrele de examen pentru candidaţii înscriși la examenul de Bacalaureat 2020, sesiunea august – septembrie

Candidaţii  care s-au înscris la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud pentru susţinerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2020, sesiunea august-septembrie, au fost arondaţi următoarelor centre de examen:

LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CONSTANŢA – Strada Mărțișorului Nr. 3-5, Constanța

 • absolvenţii filierei teoretice, profil real (specializarea matematică – informatică) şi profil umanist (specializarea filologie), atât din promoţia curentă, cât şi din promoţii anterioare.

LICEUL TEHNOLOGIC „C.A. ROSETTI” CONSTANŢA – Bulevardul 1 Mai 44, Constanța

 • absolvenţii filierei tehnologice, profil servicii (domeniul Turism şi alimentaţie, calificarea profesională Tehnician în turism), atât din promoţie curentă, cât şi din promoţii anterioare.

Candidaţii vor fi prezenţi la centrul de examen, în zilele în care au de susţinut probele scrise pentru care au optat, la ora 7:30 şi vor avea asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris.

 • luni, 24 august 2020,  proba scrisă la Limba şi literatura română;
 • marţi, 25 august 2020,  proba scrisă obligatorie a profilului  ;
 • miercuri, 26 august 2020,  probă scrisă la alegere a profilului şi a specializării.
deadmin

Lista elevilor admiși în clasa pregătitoare, anul școlar 2020-2021

Lista elevilor admiși în clasa pregătitoare, anul școlar 2020-2021, la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud click aici

Locurile rămase libere după etapa a doua de înscriere în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2020-2021, la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud click aici

 

deadmin

Depunerea dosarelor de înscriere la liceu pentru candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 10 iulie 2020

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 13 iulie – 20 iulie 2020, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere se depun fizic sau online.

Candidaţii care în perioada 13-20 iulie 2020 nu îşi depun dosarele de înscriere la liceu sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” de către candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 10 iulie 2020, se face în perioada 13 – 20 iulie 2020, la sediul unității de învățământ, în intervalul orar 9:00- 15:00.

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon la numărul 0241 74 85 66 sau prin e-mail la adresa [email protected], în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, respectiv 13 iulie 2020.

Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa [email protected], documente scanate în format .pdf ( nu fotografiate!). În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu:

 • cererea de înscriere (formular tipizat);
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; cartea de identitate a unuia dintre părinţi;
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII în original (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală.

În cazul elevilor care vor fi însoțiți la înscriere de altă persoană decât părinții, aceasta va prezenta o procură notarială prin care este desemnată ca tutore legal.

În cazul elevilor cu părinți divorțați, pe fișa de înscriere vor semna ambii părinți.

În cazul transmiterii prin poștă sau prin e-mail a dosarului, expeditorul va trimite o declarație din care să rezulte calitatea acestuia față de elev (părinte/ reprezentant legal) semnată olograf și scanată, însoțită dacă este cazul de documentul justificativ.

 

deadmin

Program eliberare acte de studii pentru promoţia 2020

Diplomele de bacalaureat şi alte acte de studii alte absolvenţilor promoţiei 2020 ,  se vor elibera în perioada 08 iulie 2020 – 10 iulie 2020, orar 9:00 – 15:00, conform planificărilor făcute de către diriginţii claselor a XII-a.

Cei care nu s-au prezentat în ziua în care au fost programaţi vor solicita telefonic o reprogramare (telefon secretariat 0241-748566).

NU SE VOR ELIBERA acte de studii fără programare.
Elevii se vor prezenta cu actul de identitate şi vor respecta normele impuse de actualul context, fiind aceleaşi cu cele urmate la examenul de bacalaureat!

deadmin

Înscrierea la examenul național de Bacalaureat 2020, sesiunea august – septembrie

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar).

► În perioada 13 – 24 iulie, intervalul orar 9:00 – 14:00, candidaţii la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020, completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă  documentele-tip de înscriereprevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2020

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI (CEI DIN ALTE PROMOŢII)
 • CERERE TIP – Puteți descărca cererea de înscriere în format editabil:     Anexa 2 – Cerere de înscriere
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 354 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ.

Calendar Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020 

deadmin

Vizualizarea lucrărilor scrise – Evaluarea Națională, sesiunea 15 iunie – 27 iunie 2020

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4916/2019, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare, candidatul major și părinții/ reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/ propriului copil.

Pentru vizualizarea lucrărilor scrise, părinții/ reprezentanții legali al candidaților minori care au susținut examenul la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, depun cerere scrisă la secretariatul Liceului Teoretic ”Carmen Sylva”, în perioada 30 iunie -1 iulie 2020.

Programul de depunere a cererilor de vizualizare a lucrărilor:

 • Marți, 30 iunie 2020      – 8:30 – 16:00
 • Miercuri, 1 iulie 2020     – 8:30 – 16:00

Vizualizarea lucrărilor scrise va avea loc în perioada 13-17 iulie 2020.

 • Candidații minori însoțiți de părinți/ reprezentanți legali vizualizează individual, în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene de evaluare națională, lucrarea solicitată/ lucrările solicitate, fără utilizarea telefonului sau a altor dispozitive de înregistrare a imaginii.
 • După vizualizarea lucrării/ lucrărilor, candidații majori și candidații minori însoțiți de părinți de părinți /reprezentanții legali vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea solicitată/lucrările solicitate.
 • La vizualizarea lucrării/lucrărilor , candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/ reprezentant legal. La vizualizarea lucrării nu este permisă prezența altor persoane în afara candidatului și a reprezentanului său legal.
 • Solicitarea de vizualizare și respectiv, vizualizarea lucrării/lucrărilor, nu pot conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
deadmin

Lista finală a beneficiarilor ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare – EURO 200

Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista beneficiarilor ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare, pentru anul 2020.

Lista finală a beneficiarilor ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare – EURO 200, de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud – click aici

Pentru anul 2020, numărul beneficiarilor este egal cu numărul solicitanţilor eligibili, respectiv 7.219.

deadmin

Plata burselor de merit, de studiu și sociale aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020

Începând de marți, 23 iunie 2020, vor fi plătite bursele de merit, bursele de studiu și bursele sociale aferente semestrului al II-lea al anului şcolar 2019-2020.

Bursele vor fi distribuite părinților/elevilor majori, de la sediul Grădiniței cu program prelungit ”Albatros” din strada Negru Vodă nr. 96, după următorul program:

Marți23 iunie 2020, în intervalul orar 10:00 – 18:00

Miercuri, 24 iunie 2020, în intervalul orar 14:00 – 20:00

Joi, 25 iunie 2020, în intervalul orar 14:00 – 20:00

Vineri, 26 iunie 2020, în intervalul orar 9:00 – 15:00

Pentru elevii minori, bursele vor fi plătite părinţilor, pe baza actului de identitate.

Cuantumul lunar al bursei este cel aprobat prin HCL nr. 62, adoptată de către Consiliul Local al orașului Eforie în ședința din data de 28.05.2020.