Arhivă autor Luminita Trandafir

deLuminita Trandafir

Rezultate Evaluare Naţională 2024

Depunerea contestațiilor: 3 iulie, în intervalul orar 16:00-19:00 și 4 iulie, în intervalul 8:00-12:00.

REZULTATE COD LTCS
deLuminita Trandafir

Calificare la etapa națională a Olimpiadei naționale de limba și literatura română

Sâmbătă, 9 martie a.c., la Școala Gimnazială Nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanța, s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei naționale de limba și literatura română – clasele V-XII. La această competiție, eleva Mîndru Antonia, din clasa a XII-a B, a obținut premiul I (98 de puncte) și, odată cu acesta, calificarea la faza națională a competiției școlare. Cu înclinații deosebite spre literatură, descoperite pe parcursul dezvoltării personalității sale, eleva  Mîndru Antonia a reușit să își transforme pasiunea în performanță, sub îndrumarea doamnei profesoare Elena-Luminița Hrițcu. Felicitări Antoniei pentru calificarea, pentru al treilea an consecutiv, la etapa națională a acestei olimpiade  și mult succes în continuare!
Totodată, eleva Ionescu Sophia Teodora, din clasa a V-a A, coordonată de doamna profesor Luminița Trandafir, a obținut premiul al III-lea (86 de puncte).
Le adresăm felicitări tuturor elevilor participanți la această etapă a olimpiadei (Chiru Ana Maria – clasa a V-a A, Buzdugan Anastasia, Costea Petra Adriana, Oprea Eric Ștefan – clasa a VI -a A, prof. Luminița Trandafir; Dragomir Ioana-Bianca – clasa a VII-a B, prof. Grațiela Dincă; Ologu Andreea-Cătălina – clasa a XI-a B, prof. Elena-Luminița Hrițcu) și coordonatorilor acestora!

deLuminita Trandafir

Misiune și viziune în societatea cunoașterii

Vocația, vizionarismul, abnegația, entuziasmul științific, leadershipul, mentoratul sunt ingredientele care caracterizează cariera didactică remarcabilă a domnului Florin Șerbu, profesor de fizică la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, începând cu anul 1982.

Născut în Predeal, județul Brașov, absolvent al Facultății de Fizică din cadrul Universității din București, promoția 1981, domnul Florin Șerbu s-a distins în cariera sa profesională printr-un demers inovativ în abordarea curriculumului, axat pe idei futuriste, finalități și contribuţii însemnate în procesul didactic.

De-a lungul timpului, a ocupat funcțiile de profesor de fizică, director, inspector general adjunct, a fost decorat cu Ordinul „Meritul pentru Educație” în grad de Cavaler, laureat cu Premiul MENTOR pentru excelență în educație, în 2019, și a intuit permanent  faptul că elevul are un rol proactiv, întrucât este decidentul în demersul său de construire a cunoştinţelor, susţinut de profesor, care are rolul incontestabil  de a-i oferi un mediu de învăţare stimulant. Totodată, domnul Florin Șerbu a recunoscut potențialul și implicațiile pe care le poate avea internetul în îmbunătățirea activităților didactice, valorificând la clasă și în cadrul activităților extrașcolare sau extracurriculare ideea învățării integrate, asimilând procesului instructiv-educativ metode active, participative, folosind sisteme de tipul learning by doing, apreciind valorile educației STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), un concept relativ nou în România, dar care ajută elevii să descopere și să înțeleagă noțiunile abstracte prin experimentare și joacă. Toate acestea au constituit un factor motivant pentru elevi, ceea ce este dovedit și prin rezultatele remarcabile obținute de aceștia la concursuri și olimpiade, sub atenta îndrumare a domnului profesor.

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie a fost, datorită contribuției domnului profesor Florin Șerbu și a altor entuziaști vizionari, printre primele instituții care s-au conectat online, au înființat clase cu profil de matematică-informatică și au introdus tehnologia modernă ca instrument de studiu.

În data de 27 octombrie 2023, Florin Șerbu a fost invitat să participe la Conferința Icvl Cniv, ediția XXI, organizată de Universitatea Politehnică București, în cadrul căreia a fost lansat volumul „30 de ani de INTERNET în România. Oameni, momente și imagini” – https://cniv.ro/volum-de-lucrări/, care conține amintiri și dezvăluiri memorabile ale unor oameni care au fost prezenți la momentul zero al apariției internetului în România, printre contributorii acestui volum aflându-se și domnia sa.

Suntem recunoscători că avem în echipa Liceului Teoretic „Carmen Sylva” oameni atât de valoroși, care sunt o sursă permanentă de inspirație a numeroaselor generații de elevi și de cadre didactice.

deLuminita Trandafir

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, gazda unei delegaţii formate din elevi și profesori din Nevsehir /Kapadokya

În perioada 13-17 septembrie 2023, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie a fost gazda unei delegaţii formate din 7 elevi și 9 profesori, conduse de directorul „Nevsehir Recep Tayyip Erdogan Anadolu Lisesi”, Veli Sağır.

Această delegaţie a fost primită oficial de către directorul instituției noastre de învățământ, domnul Onoaie Emilian, alături de echipa de cadre didactice

, părinți și elevi participanți la acest proiect.  În cadrul vizitei desfășurate la Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, invitații au fost întâmpinaţi de către elevii români în costume populare, cu pâine tradiţională și sare, făcând apoi turul şcolii și încheind prin participarea elevilor

oaspeţi la o activitate în limba engleză, intitulată „Our Friendship Tree” („Copacului prieteniei noastre”), coordonată de doamnele prof. Gemil Meral Leila și Jugănaru Mirela. Invitații au fost încântați de prietenia și căldura cu care au fost întâmpinați, de nivelul de pregătire al elevilor și, mai ales, de competențele lingvistice ale acestora.

Scopul acestei vizite l-a repezentat schimbul de experienţă dintre cadrele didactice și elevii din Romania și Turcia, împreună cu care s-a derulat cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului de parteneriat intitulat „Dialoguri interculturale”. Proiectul are o contribuție însemnată în procesul de consolidare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Turcia, în stimularea comunicării interactive între grupurile de elevi ale celor două instituții, în scopul cunoaşterii multidisciplinare și  al promovării culturii și civilizației celor două țări.

Un aspect important al acestui proiect este faptul că elevii din Turcia au locuit, pe timpul vizitei în România, cu familiile colegilor parteneri, învăţând şi înţelegând cultura şi tradiţiile acasă la ele, în sânul familiei.

Întrucât obiectivele proiectului au avut în vedere schimbul intercultural la nivel educațional, prin desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare comune și susținerea dezvoltării prieteniei româno-turce, cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relații sincere și acordarea de ajutor colegial între elevii celor două școli au constituit argumente care au susținut implementarea acestui proiect prin care s-a urmărit îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă și de cultură, prin raportarea la valori comune.

Principalele acţiuni din cadrul acestei vizite au constat în discuţii referitoare la actul educaţional din cele două ţări, avându-se în vedere efectuarea unor proceduri pentru implementarea proiectelor Erasmus+, eTwinning,  proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei, formării profesionale a personalului didactic, în anul școlar 2023-2024.

Delegaţia din Turcia a vizitat unitatea noastră de învățământ, făcându-şi astfel o imagine de ansamblu asupra sistemului de învăţământ din România, adunând exemple de bună practică, oferind astfel ocazia elevilor şi cadrelor didactice să-şi împărtăşească experienţe personale într-o atmosferă internaţională, evidenţiindu-se importanţa independenţei, a păcii şi a prieteniei.

Echipa de proiect a unității de învățământ din Eforie Sud a fost formată din inspectorul școlar pentru educație permanentă, doamna prof. Brăteanu Ana-Maria, directorul liceului, domnul prof. Onoaie Emilian, precum și din doamnele prof. Gemil Meral, Morogan Mihaela, administratorul de patrimoniu, domnul Dobre Iulian. Aceştia au însoţit partenerii turci atât în cadrul instituţiei şcolare, cât și în vizitarea unor obiective turistice din Constanţa, Eforie și Mangalia, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Moscheea Carol I, Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Academia de fotbal „Gheorghe Hagi”, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Constanța.

„Dobrogea este cunoscută ca zonă de convieţuire multietnică, strânge laolaltă români, turci, tătari, lipoveni și alte minorități. Modelul de conlocuire a determinat, la rândul său, exprimarea liberă, fundamentată pe acceptarea şi înţelegerea celuilalt, a multiculturalităţii. Acestea sunt motivele pentru care Liceul Teoretic „Carmen Sylva” a iniţiat proiectul internaţional „Dialoguri interculturale”, cu sprijinul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, reprezentat de Consulul General E.S. Dl. Emre Yurdakul. Sprijinul domnului primar Robert Șerban ne-a confirmat existenţa unei strânse colaborări între cele două instituţii, precum și susţinerea de care se bucură proiectele educaţionale la nivelul orașului Eforie”, a declarant directorul Liceului Teoretic „Carmen Sylva”, domnul profesor Onoaie Emilian.

 

„Atât eu, cât și colegii mei dorim să adresăm mulţumiri partenerilor din România, pentru activitatea exemplară desfăşurată cu ocazia acestei vizite. Dar cel mai important şi mai plăcut lucru pentru noi a fost căldura sufletească pe care am simţit-o pe tot parcursul vizitei, de la reprezentanţi ai comunităţii locale, inspector, directori, profesori, până la elevi si părinți, această experiență oferindu-ne certitudinea că ne-am făcut noi prieteni – premisa esenţială pentru traducerea în fapt a titlului proiectului: „Dialoguri interculturale”. Aceasta întâlnire de proiect vizând schimbul de bune practici educaţionale a fost un succes, datorită excelentei organizări concepute atât de domnul director Onoaie Emilian, cât și de doamna profesor Gemil Meral care a fost în strânsă colaborare cu școala noastră, încă de la iniţierea proiectului” a declarat directorul Liceului „Nevsehir Recep Tayyip Erdogan Anadolu Lisesi”, Veli Sağır.

deLuminita Trandafir

Centenarul Eroului Necunoscut

Joi, 18 mai 2023, în cadrul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie a avut loc dezbaterea pe tema “Povestea Ostașului Necunoscut”, în contextul în care noile generații trebuie să înțeleagă obiceiul comemorării eroilor neamului.

La activitate au participat colonel (r) dr. Gabriel-George Pătrașcu, prof. Dragoș Dumitru Dragomir, directorul unității de învățământ, prof. Ana-Maria Brăteanu, director adjunct, prof. Alina-Mihaela Bâcă, prof. Eleonora Manea.

S-a prezentat povestea din spatele conceptului de Erou Necunoscut, modul în care a luat naștere cultul acestui erou, ca mod de recunoștință față de cei care au murit în timpul Primului Război Mondial.
Domnii profesori au discutat despre imensele sacrificii pe care poporul român le-a făcut în Primul Război Mondial – aproape un milion de morţi, dintre care mai mult de 300.000 de soldaţi şi ofiţeri, restul fiind civili. După conflagraţie, s-a creat în ţară un curent de opinie care exprima ideea că toţi eroii să fie comemoraţi de întreaga naţiune. Eroul Necunoscut a devenit simbolul ţării reîntregite, soldatul fără nume întruchipând sutele de mii de anonimi care şi-au dat viaţa pentru ţara lor.
Evenimentul s-a adresat elevilor clasei a IX-a A, care au avut posibilitatea să aprofundeze istoria universală și națională, să conștientizeze jertfele înaintașilor. În contextul Centenarului Eroului Necunoscut, l-au descoperit pe copilul intrat în istorie, Amilcar Săndulescu.
La sfârșitul activității, toți cei prezenți și-au îndreptat gândurile patriotice spre Eroul Necunoscut, simbolul jertfei și al vitejiei.

deLuminita Trandafir

Tunisia Express

I-fest² (the International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia) este un festival de știință organizat de ATAST (the Tunisian Association for the future of Science and Technology), destinat elevilor și studenților cu vârste cuprinse între 14 si 24 de ani.

Acesta s-a desfășurat în perioada 16-22 martie 2023, în Mahdia, Tunisia.

Participarea la această competiție a fost o experiență inedită, atât prin prisma faptului că am avut ocazia să interacționăm cu adolescenți din diferite țări și să le descoperim cultura, cât și pentru că am putut învăța unii de la ceilalți.

Cred că aceasta ne-a ajutat să ne dăm seama la ce aspecte mai avem de lucrat pentru a atinge performanțe maxime, să depășim barierele culturale și să înțelegem că nu suntem atât de diferiți. Ne-am făcut prieteni noi, atât din țară, cât și din afara ei și sperăm să ne revedem curând la o următoare competiție.

Împreună cu profesorul însoțitor, Bulgaru Laurențiu, am ajuns în Mahdia în seara zilei de 16 martie și am fost cazați la hotelul Mahdia Palace Thalasso unde urma să ne petrecem restul săptămânii alături de ceilalți concurenți. De când am ajuns în Tunisia, am început să apreciez viteza internetului din România după ce m-am regăsit în situația în care să mă întreb dacă o să îmi recuperez sau nu cardul bancar. Din cauza semnalului slab al internetului, vânzătorul a fugit cu POS-ul afară din magazin pentru validarea unei tranzacții de 1.8 dinari tunisieni (2.66 lei).

Ziua următoare a marcat începutul programului cultural de descoperire a Tunisiei, pregătit de organizatori. Deoarece Tunisia a fost leagănul multor civilizații – berberă, punică, romană, arabă, turcă și franceză – care și-au lăsat amprenta de-a lungul istoriei atât prin monumentele impresionante, cât și prin obiceiuri și tradiții, acest program a fost deosebit de atractiv pentru majoritatea participanților.

Odată ajunși în capitală, am putut admira, din păcate, doar din exterior, Catedrala catolică Saint Vincient du Paul, monument istoric și religios ce datează din secolul al XIX-lea. Apoi am plecat spre Sidi Bou Said (The Blue City), unde casele vopsite în alb și albastru și străzile largi, pavate cu piatră albă te fac să te simți ca într-un film. Acolo, anumiți membri ai grupului au primit porecle amuzante de la comercianții dornici să atragă cât mai mulți clienți (vedeți comentariul domnului profesor).

Sâmbătă a fost o zi mai liniștită, destinată amenajării standurilor și interacțiunii cu publicul și cu ceilalți concurenți. În aceeași seară, a avut loc și festivitatea de deschidere, însoțită de un frumos spectacol de dans pregătit de gazdele evenimentului și de o defilare cu steagurile fiecărei țări participante.

Ziua de duminică a fost cea mai plină de emoții, deoarece atunci a avut loc jurizarea. Jurații au venit pe rând și ne-au pus diferite întrebări, unele chiar surprinzătoare, legate de proiectele noastre.

Cu toate acestea, seara a fost una relaxantă și de neuitat, deoarece fiecare delegație a prezentat anumite aspecte culturale specifice țării de proveniență. Atunci am putut admira dansuri tradiționale din Bosnia și Herțegovina, Mexic, Ucraina, Georgia, Tailanda, Turcia, Tunisia. Nici reprezentanții României nu s-au lăsat mai prejos, învățându-i pe străini ,,hora’’.

Luni, am plecat spre două obiective aflate în patrimoniul mondial UNESCO. Primul a fost amfiteatrul roman El Jem, al treilea ca mărime din lume, pe care l-am putut explora în voie. După aceasta, am pornit spre un alt obiectiv istoric impresionant, Moscheea Okba, cea mai veche moschee din vestul lumii arabe, loc vizitat și de președintele Tunisiei, la câteva ore de la plecarea noastră, cu ocazia Zilei Independenței Tunisiei.

La întoarcerea la hotel, am participat la un workshop despre mijloacele de transport ale viitorului. În ziua următoare, am ajuns în Monastir la o „căutare de comori” organizată printre ruinele unei cetăți.

După-amiază am asistat la prezentarea celor mai bune proiecte (trei dintre ele fiind din România), iar apoi la premiere, unde am avut onoarea de a fi invitați pe scenă.

Colegii mei, Lipan Matei, elev în clasa a IX-a A, Georgescu Emilian-Marian, elev în clasa a X-a A și Sarofin Cristian-Constantin, elev în clasa a XII-a A, coordonați de domnul profesor Bulgaru Laurențiu, au obținut medalia de bronz pentru proiectul „Remote Control through Artificial Intelligence”. Eu, ca elevă în clasa a IX-a B, sub coordonarea domnului profesor Șerbu Florin, am obținut medalia de bronz pentru proiectul „Meteors Observation at <<Carmen Sylva>> Theoretical Highschool”.

  • A fost o experiență minunată, am fost încântat să văd atâtea proiecte din toate țările. Mi-a făcut mare plăcere să cunosc oameni noi, să învăț despre culturi noi și să văd pentru prima oară Africa.

(Cristian-Constantin Sarofin, clasa a XII-a A)

  • A fost o experiență unică. În ultima seară am dansat și cântat alături de oamenii din alte țări.

(Emilian-Marian Georgescu, clasa a X-a A)

  • Am avut ocazia să pășesc pe un alt continent. M-a impresionat faptul că au venit foarte mulți oameni din diferite țări. Mi-a plăcut foarte mult faptul că organizatorul și-a dat interesul și a încercat să fie apropiat de participanți.

(Matei Lipan, clasa a IX-a A)

  • Am fost onorat să mă regăsesc în Tunisia în compania ,,Shakirei” și a lui ,,Harry Potter”, precum și uimit să aflu că, deși este mort de peste 30 de ani, pentru mulți dintre tunisieni cel mai cunoscut român este fostul președinte Nicolae Ceaușescu. De asemenea am descoperit ce bine dorm unii, chiar și eu, în autocar…

(Prof. Laurențiu Bulgaru)

 

 

Articol realizat de Irina Teodora Joavină,

clasa a IX-a B

 

deLuminita Trandafir

Sărbătoarea Învierii în viziunea copiilor

Paștele este cea mai veche și mai importantă sărbătoare a creștinismului care a adus omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice. Prin sacrificiul lui Iisus Hristos pe Muntele Golgota, Învierea este, conform afirmațiilor părintelui Arsenie Boca, singura minune care se arată tuturor, credincioși și necredincioși.

Ca orice sărbătoare importantă pentru români, Paștele este marcat, în fiecare an, de numeroase tradiții și obiceiuri. Diversele credințe și ritualuri asociate Sărbătorii Pascale au fost transpuse în creații proprii, literare și plastice, de către elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie și ai instituțiilor partenere din Republica Moldova, Chișinău, sub îndrumarea cadrelor didactice. Volumul de față, realizat de bibliotecar Mihaela Vanu, reunește aceste producții artistice.

Vă invităm să îl răsfoiți și să vă bucurați de conținutul său!

deLuminita Trandafir

Ziua Națională a Lecturii la Liceul Teoretic „Carmen Sylva”

Fiecare dintre noi are o poveste la care se întoarce mereu cu drag – un univers în care s-a simțit „ca acasă”, un personaj în care s-a regăsit, un erou care l-a inspirat, o aventură în care și-ar fi dorit să fie personajul principal!

Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, ministrul Educației, Ligia Deca, a lansat printr-un comunicat invitaţia ca toate cadrele didactice să organizeze activități de promovare a lecturii în școlile în care își desfășoară activitatea.

„Pentru marcarea zilei de 15 februarie, în timpul programului școlar, elevii vor fi încurajați să prezinte cartea preferată, să citească din ea și să discute pe marginea ei. Copiilor din ciclul antepreșcolar/preșcolar cadrele didactice le vor citi cărți potrivite vârstei.

Ziua Națională a Lecturii ne oferă un prilej bun să reiterăm importanța cărților în viața noastră și să inițiem împreună obiceiuri de lectură, atât de necesare copiilor și tinerilor noștri. Să nu uităm că fiecare zi este potrivită pentru a descoperi o carte. Copiii, tinerii și adulții au nevoie de rutina lecturii pentru a se bucura de beneficiile ei.

În spatele fiecărui cititor pasionat se află un părinte, un cadru didactic, un bibliotecar sau o altă persoană pricepută să călăuzească copiii și tinerii în lumea cărților. Fiți alături de noi, împreună putem crește viitoarele generații de cititori!

Vă invităm să promovați, în presa locală și pe rețele de socializare, activitățile organizate de dumneavoastră. Motto-ul anului acesta este: Citim zi de zi (#citimZideZi).”

Pentru marcarea zilei de 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii,  cadrele didactice care își desfășoară activitatea la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” au organizat activități de promovare a lecturii în rândul preșcolarilor și elevilor.

Elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal au selectat și citit fragmente din cărțile preferate și le-au împărtășit pasiunea lor pentru lectură tuturor colegilor, prin realizarea unui padlet. Vă invităm să accesaţi link-ul de mai jos, pentru a asculta fragmentele selectate de copii!

https://padlet.com/Luminita_Trandafir/ziua-na-ional-a-lecturii-liceul-teoretic-carmen-sylva-eforie-a0yg23719bbi5a30

deLuminita Trandafir

Ziua Culturii Naționale – eBook aniversar

În monografia pe care o dedică operei lui Mihai Eminescu, istoricul și criticul literar G. Călinescu îi atribuie un statut privilegiat autorului „Luceafărului”, numindu-l „cel mai cult dintre poeții noștri”. Operând o definire a termenilor, G. Călinescu menționează capacitatea de a valorifica, în poezie, cunoștințe. Cu alte cuvinte, în calitatea amintită, Mihai Eminescu este, dintre toți poeții români, cel care manifestă la cel mai înalt nivel abilitatea de a transfigura artistic idei, concepte ori informații din diferite domenii ale cunoașterii.

Referitor la interesul manifestat de Mihai Eminescu față de sfere variate ale cunoașterii umane, s-a scris mult. Literatura română și cea străină, filosofia, istoria, mitologia, religia, lingvistica, științele se numără printre preocupările celui care s-a fixat în conștiința colectivă a românilor în calitate de poet. Desigur, cunoștințele lui Mihai Eminescu din domeniile care l-au atras erau inegale. Știa tot ce se scrisese în limba română, era la curent cu literatura și cu filosofia din spațiul cultural german, scria în limba lui Kant și a lui Schopenhauer cu aceeași ușurință cu care se exprima în cea maternă. Însă a-l considera atotștiutor în celelalte domenii, pe care le stăpânea prin cunoștințe mai mult sau mai puțin extinse, nicidecum exhaustive, înseamnă a exagera, demers pe care criticul sus-menționat îl consideră dezavantajos pentru poetul însuși.

Apetența pentru cunoaștere, perfecta manevrare a resurselor lingvistice, inteligența, munca neîntreruptă, dar și incontestabila înzestrare l-au propulsat pe Mihai Eminescu în vârful ierarhiei poetice românești.  La un nivel care nu a putut fi egalat de niciun alt poet dintre cei care i-au urmat, Mihai Eminescu creează o operă monumentală prin varietatea și profunzimea ideilor vehiculate. De aici, superlativul vehiculat de G. Călinescu pentru a-l distinge valoric într-o galerie prestigioasă, aceea a liricilor români.

Iar punctul de vedere formulat de G. Călinescu se situează în acord cu cele mai multe voci de comentatori avizați ai fenomenului literar autohton. Începând cu Titu Maiorescu, cel care,  printr-un act de profeție, anunță calitatea de reper fundamental, a lui Mihai Eminescu, pentru generațiile de poeți din secolul al XX-lea, nu există critic literar român care să nu fi glosat pe marginea operei eminesciene. Astfel, la atribuirea statutului de cel mai valoros poet român, au contribuit lecturile docte ale exegeților, precum și gustul publicului larg, care a receptat favorabil poezia purtând semnătura sa.

În virtutea însemnătății operei eminesciene și a rolului jucat de poet în ansamblul literaturii române, începând cu anul 2011, pe data de 15 ianuarie, se celebrează Ziua Culturii Naționale, formă de recunoaștere a autorității celui ridicat la rangul de mit.

Anul acesta, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie marchează, printr-o suită de activități cultural-artistice, evenimentul dedicat culturii naționale și celui mai de seamă exponent al acesteia.

Cartea de față, reprezentând una dintre modalitățile prin care elevi și cadre didactice au răspuns impulsului de prețuire a valorilor culturale românești, a fost realizată de către doamna bibliotecar Mihaela Vanu și de doamna profesor Alina Theodorescu, în colaborare cu alte cadre didactice, de la învățământul primar și liceal, încadrate în unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie. Cu un conținut substanțial și valoros au contribuit instituțiile partenere din Republica Moldova, ale Liceului Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Chișinău și Gimnaziul Cuhnești, raionul Glodeni. Cartea în format electronic cuprinde înregistrări audio ale unor poezii recitate de elevi (în limbile română, engleză și franceză), desene inspirate din creația lirică semnată de Mihai Eminescu, postere vizând biografia scriitorului, afirmații aparținând aceluiași autor, colaje.

Vă invităm să vă bucurați de conținutul pe care prezenta publicație digitală vi-l pune la dispoziție!

Prof. Elena-Luminița Hrițcu

Prof. Luminița Trandafir