Arhivă zilnică 1 mai 2015

deadmin

Galeria valorilor naţionale

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” este iniţiatorul celei de-a IV-a ediții a concursului interjudeţean GALERIA VALORILOR NAŢIONALE, inclus în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2015, aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Parteneri:
Societatea de Haiku, Constanţa
Primăria Oraşului Eforie
Coordonatori proiect:
Director Stanciu Cristina
Prof. în înv. primar Rusnaciuc Carmen Sanda
Prof. Trandafir Luminiţa
Prof. Hriţcu Luminiţa
Ed. Baltag Virginia
Ed. Voicu Carmen

Categoria în care se încadrează proiectul: cultural-artistic: culturi și civilizații.
Descriere a proiectului prin obiective: Scopul activităţilor este cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de patrimoniul spiritual şi material al ţării noastre, prin promovarea valorilor naţionale în cadrul unor activităţi cultural-artistice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• dezvoltarea capacităţii cognitive privind trecutul neamului românesc, a creativităţii prin manifestări artistice;
• cultivarea atitudinii pragmatice şi estetice prin valorificarea bagajului informaţional acumulat;
• formarea şi dezvoltarea spiritului de emulaţie prin concursurile de creaţie literară;
• realizarea unor expoziţii de fotografie, creaţie plastică;
• realizarea unor pliante publicitare;
• dezvoltarea creativităţii literar-artistice;
• stimularea abilităţii de comunicare.
Durata proiectului: Anul şcolar 2014-2015 (noiembrie 2014- mai 2015).
Grupul ţintă: elevii ciclului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal; cadre didactice.

Jurizarea şi premierea participanţilor vor avea loc în luna mai.

Mulţumim pentru colaborare tuturor şcolilor partenere!