Arhivă zilnică 17 februarie 2016

deMindra Alexandru

Lecții AEL chimie

Materialele educative AEL pentru chimie pot fi accesate pe pagina:

Lecții AEL chimie

precum și prin intermediul platformei educaționale

eLearning Carmen Sylva