Arhivă zilnică 13 octombrie 2017

deadmin

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS OCUPARE POSTURI

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică scoasa la concurs Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1 OANCEA IRINA Administrator financiar ADMIS
2 ELIAD PAUL SORIN Administrator financiar ADMIS
3 BALCAN MARIANA Administrator financiar ADMIS
4 IDRIS NEUBER Administrator financiar ADMIS
5 RĂDUCAN GHEORGHE Muncitor ADMIS
6 NEACŞU GHEORGHE Muncitor ADMIS  
7 ROTARU IONUŢ Paznic RESPINS Neîndeplinire condiţie vechime în muncă de minim 7 ani
8 BĂLAŞA ANGHEL Paznic RESPINS Lipsă atestat agent pază, CV şi recomandare
9 ROMAN GABRIEL Paznic ADMIS
10 TIMIRCAN AUREL Paznic ADMIS