Arhivă zilnică 5 octombrie 2017

deadmin

Natura ne aseamănă, educația ne deosebește! Confucius

5 octombrie – Ziua Mondială a Educației la „Carmen Sylva” sau un mod frumos de a sărbători o astfel de zi printre cărti bune și între oameni iubitori de spiritualitate!
„Educația este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”, spunea  Platon.  Iar, Ioana Bărbuliceanu, elevă în cls. a XII-a A, ne-a demonstrat astăzi că dispune de multe astfel de aptitudini native, dezvoltate de la un talent muzical deosebit, la un talent scriitoricesc aparte. De aceea, lansarea carții „Jazz cu fructe exotice” și in biblioteca liceului nostru, s-a bucurat de  un real succes. Ne-am încurajat reciproc gândirea, creativitatea, spiritul critic, am dezbătut idei, concepte sau pur și simplu, ne-am amintit întâmplări.

Felicitări Ioana, bravo nouă!!!

[slideshow_deploy id=’5321′]

 

deadmin

Un nou laborator mobilat și dotat la ”Carmen Sylva” Eforie

Cu prilejul Zilei Educației, profesorii liceului ”Carmen Sylva” au inaugurat Laboratorul de limbă și comunicare, dotat cu mobilier nou modular, ergonomic, o tablă interactivă cu tehnologie de ultimă generație V-sense și un proiector cu distanță de proiecție ultrascurtă, adaptat perfect tablei.

În condiţiile în care digitalizarea atrage după sine schimbări semnificative ale felului în care şcolile înţeleg şi se implică în actul de învăţare, soluțiile adoptate de liceul nostru (dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, implementarea catalogului electronic), susținute și finanțate de Primăria orașului Eforie, pot fi considerate elemente definitorii în asigurarea unei educații de calitate pentru elevii noștri.