Arhivă lunară 12 noiembrie 2017

deadmin

500 de ani de la Reforma religioasă inițiată de Martin Luther

La sfârșitul lunii octombrie a acestui an, s-a împlinit o jumătate de mileniu de la acțiunea inițiată de preotul catolic și doctorul în teologie, Martin Luther (1483-1546), ce avea să zguduie Biserica Catolică. Reforma protestantă a pornit din spațiul istoric german și s-a răspândit cu repeziciune pe continentul european. Principalele cauze ale ”acestui protest” le-au reprezentat: viața luxoasă a clerului – sfidătoare față de populația de rând – și vânzarea indulgențelor – bilete ce ofereau posibilitatea sufletului celui decedat de a părăsi Purgatoriul. Astfel, el a lansat Cele 95 de teze împotriva indulgențelor.
Vineri, 10.11.2017, elevii clasei a IX-a A, coordonați de doamna profesoară Manea Eleonora, au analizat și dezbătut din punct de vedere religios și istoric, implicațiile Reformei religioase inițiate de Martin Luther. La această lecție interdisciplinară a fost invitată și doamna profesoară Anuța Mirela, care a evidențiat aspectele istorice ale acestui eveniment. În cadrul lecției au fost utilizate drept mijloace didactice: fragmente din filmul ”Luther” și cele 95 de teze lansate de teologul german. De asemenea, o contribuție importantă la buna desfășurare a acestei activități a avut-o și doamna bibliotecară, Mihaela Vanu. Elevii clasei a IX-a A, organizați în șase grupe de lucru, au avut drept sarcină analiza unor teze din lucrarea lui Luther, din care au selectat trei, în opinia lor cele mai importante pentru reformarea Bisericii Catolice, cărora le-au adus argumente. În cadrul dezbaterii ce a urmat s-au remarcat răspunsurile elevilor: Manea Vladian, Constantinescu Mario, Ionescu Nicolae, Olteanu Ana-Maria și Eremia Delia Ștefania.

deadmin

Planificarea tezelor de pe semestrul I al anului școlar 2017-2018

Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2017 – 2018 se susțin până la data de 22 decembrie 2017. Având în vedere că săptămâna ”Școala altfel” este planificată de liceul nostru în perioada 18 – 22 decembrie 2017, tezele de pe semestrul I la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” se vor susține până la data de 15 decembrie 2017.

În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FPLANIFICAREA-TEZELOR-DE-PE-SEMESTRUL-I_GIMNAZIU_LTCS_2017_2018.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FPLANIFICAREA-TEZELOR-DE-PE-SEMESTRUL-I_LICEU_LTCS_2017_2018.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

deadmin

Lista disciplinelor la care se susțin teze în anul școlar 2017-2018

În baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, disciplinele la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale. Pentru anul școlar 2017-2018, potrivit Notei M.E.N. nr. 40676/25.10.2017, lista disciplinelor la care se susțin teze este următoarea:

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FLISTA.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

deadmin

Concurs pentru ocuparea postului vacant de CONTABIL ŞEF (ADMINISTRATOR FINANCIAR I)

Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” Eforie organizează, în baza H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea postului de Administrator financiar I (S) – Contabil șef.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FSkonica22717110215230.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]