Orarul profesorilor pentru anul școlar 2023-2024

Orarul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie valabil începând cu data de 25 septembrie 2023

Cadrele didactice pentru învățământ primar

PRF_PRI

Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Disciplinele Limba și literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Limba latină

PRF_LCO

Aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”

Disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie

PRF_MSN

Aria curriculară „Om și societate”

Disciplinele Istorie, Geografie, Religie, Educație socială, Discipline socio-umane

PRF_SUM

Ariile curriculare „Educație fizică și sport” și „Arte”

Disciplinele Educație fizică și sport, Educație muzicală, Educație plastică/vizuală

PRF_SAR

Aria curriculară „Tehnologii”

Modulele de cultură de specialitate, Informatică și Educație tehnologică

PRF_TEH