Arhivă zilnică 1 noiembrie 2018

deadmin

ANUNT CONCURS PENTRU POSTUL DE CONTABIL SEF, PE PERIOADA NEDETERMINATA

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” cu sediul in: loc. Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, jud. Constanţa, CF: 4515646 organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: post contractual vacant de Administrator Financiar  – CONTABIL ŞEF, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor:
    • studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic sau studii în sistemul Bologna + Masterat, în domeniul economic;
    • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform Ordinului M.F.P. nr. 496/31.03.2014
  • vechime minim 10 ani în specialitatea studiilor şi vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani;
  • competenţe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), ForExe Bug, EDUSAL, SIIIR cu acte doveditoare

Calendarul de desfăşurare al concursului

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud, strada Negru Vodă, nr. 102, în perioada 01 noiembrie 2018 – 13 noiembrie 2018 în intervalul orar 9:00 -16:00.

Selecţia dosarelor în data de 14 noiembrie 2018, ora 10:00

Proba scrisă: data  28 noiembrie 2018, ora 10, la sediul instituţiei.

Proba interviu: data  3 decembrie 2018, ora 13, la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie, tel: 0241-748566

Persoana de contact: Dragomir Mariana – secretar şef