Arhivă zilnică 14 octombrie 2020

deadmin

Platforma națională integrată – Wireless Campus

Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud participă în cadrul proiectului ”Platforma națională integrată -Wireless Campus” cod SMIS 123312, proiect  co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.

Proiectul este în curs de derulare și este implementat de către Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare (AARNIEC) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Se creează bazele necesare pentru un model flexibil de învățare într-un cadru sigur și centralizat care integrează forme de comunicare multimedia – o resursă devenită critică în procesul educațional modern.

Obiectivul proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care va asigura serviciul de acces fără fir la reţele de date deschise interconectate, inclusiv la Internet, pentru 4500 de școli din România.

Prin acest proiect, în baza contractului nr. TKRM/1170 din data de 09.07.2019, școala noastră beneficiază de o infrastructură Wi-Fi 4G care a fost conectată la echipamentul existent (al operatorului care furnizează accesul la internet).

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă finală