Arhivă lunară 20 septembrie 2023

deLuminita Trandafir

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, gazda unei delegaţii formate din elevi și profesori din Nevsehir /Kapadokya

În perioada 13-17 septembrie 2023, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie a fost gazda unei delegaţii formate din 7 elevi și 9 profesori, conduse de directorul „Nevsehir Recep Tayyip Erdogan Anadolu Lisesi”, Veli Sağır.

Această delegaţie a fost primită oficial de către directorul instituției noastre de învățământ, domnul Onoaie Emilian, alături de echipa de cadre didactice

, părinți și elevi participanți la acest proiect.  În cadrul vizitei desfășurate la Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, invitații au fost întâmpinaţi de către elevii români în costume populare, cu pâine tradiţională și sare, făcând apoi turul şcolii și încheind prin participarea elevilor

oaspeţi la o activitate în limba engleză, intitulată „Our Friendship Tree” („Copacului prieteniei noastre”), coordonată de doamnele prof. Gemil Meral Leila și Jugănaru Mirela. Invitații au fost încântați de prietenia și căldura cu care au fost întâmpinați, de nivelul de pregătire al elevilor și, mai ales, de competențele lingvistice ale acestora.

Scopul acestei vizite l-a repezentat schimbul de experienţă dintre cadrele didactice și elevii din Romania și Turcia, împreună cu care s-a derulat cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului de parteneriat intitulat „Dialoguri interculturale”. Proiectul are o contribuție însemnată în procesul de consolidare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Turcia, în stimularea comunicării interactive între grupurile de elevi ale celor două instituții, în scopul cunoaşterii multidisciplinare și  al promovării culturii și civilizației celor două țări.

Un aspect important al acestui proiect este faptul că elevii din Turcia au locuit, pe timpul vizitei în România, cu familiile colegilor parteneri, învăţând şi înţelegând cultura şi tradiţiile acasă la ele, în sânul familiei.

Întrucât obiectivele proiectului au avut în vedere schimbul intercultural la nivel educațional, prin desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare comune și susținerea dezvoltării prieteniei româno-turce, cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relații sincere și acordarea de ajutor colegial între elevii celor două școli au constituit argumente care au susținut implementarea acestui proiect prin care s-a urmărit îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă și de cultură, prin raportarea la valori comune.

Principalele acţiuni din cadrul acestei vizite au constat în discuţii referitoare la actul educaţional din cele două ţări, avându-se în vedere efectuarea unor proceduri pentru implementarea proiectelor Erasmus+, eTwinning,  proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei, formării profesionale a personalului didactic, în anul școlar 2023-2024.

Delegaţia din Turcia a vizitat unitatea noastră de învățământ, făcându-şi astfel o imagine de ansamblu asupra sistemului de învăţământ din România, adunând exemple de bună practică, oferind astfel ocazia elevilor şi cadrelor didactice să-şi împărtăşească experienţe personale într-o atmosferă internaţională, evidenţiindu-se importanţa independenţei, a păcii şi a prieteniei.

Echipa de proiect a unității de învățământ din Eforie Sud a fost formată din inspectorul școlar pentru educație permanentă, doamna prof. Brăteanu Ana-Maria, directorul liceului, domnul prof. Onoaie Emilian, precum și din doamnele prof. Gemil Meral, Morogan Mihaela, administratorul de patrimoniu, domnul Dobre Iulian. Aceştia au însoţit partenerii turci atât în cadrul instituţiei şcolare, cât și în vizitarea unor obiective turistice din Constanţa, Eforie și Mangalia, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Moscheea Carol I, Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Academia de fotbal „Gheorghe Hagi”, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Constanța.

„Dobrogea este cunoscută ca zonă de convieţuire multietnică, strânge laolaltă români, turci, tătari, lipoveni și alte minorități. Modelul de conlocuire a determinat, la rândul său, exprimarea liberă, fundamentată pe acceptarea şi înţelegerea celuilalt, a multiculturalităţii. Acestea sunt motivele pentru care Liceul Teoretic „Carmen Sylva” a iniţiat proiectul internaţional „Dialoguri interculturale”, cu sprijinul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, reprezentat de Consulul General E.S. Dl. Emre Yurdakul. Sprijinul domnului primar Robert Șerban ne-a confirmat existenţa unei strânse colaborări între cele două instituţii, precum și susţinerea de care se bucură proiectele educaţionale la nivelul orașului Eforie”, a declarant directorul Liceului Teoretic „Carmen Sylva”, domnul profesor Onoaie Emilian.

 

„Atât eu, cât și colegii mei dorim să adresăm mulţumiri partenerilor din România, pentru activitatea exemplară desfăşurată cu ocazia acestei vizite. Dar cel mai important şi mai plăcut lucru pentru noi a fost căldura sufletească pe care am simţit-o pe tot parcursul vizitei, de la reprezentanţi ai comunităţii locale, inspector, directori, profesori, până la elevi si părinți, această experiență oferindu-ne certitudinea că ne-am făcut noi prieteni – premisa esenţială pentru traducerea în fapt a titlului proiectului: „Dialoguri interculturale”. Aceasta întâlnire de proiect vizând schimbul de bune practici educaţionale a fost un succes, datorită excelentei organizări concepute atât de domnul director Onoaie Emilian, cât și de doamna profesor Gemil Meral care a fost în strânsă colaborare cu școala noastră, încă de la iniţierea proiectului” a declarat directorul Liceului „Nevsehir Recep Tayyip Erdogan Anadolu Lisesi”, Veli Sağır.