Arhivă autor Mariana Dragomir

deMariana Dragomir

PROGRAM SECRETARIAT

 PROGRAM SECRETARIAT

LUNI – joi 800 – 1630

VINERI 800 – 1400

 

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI – JOI: 800 – 1000       ; 1500 – 1600

Documentele solicitate (ex. adeverințe elev), cu excepţia celor din arhivă sau celor care necesită o perioadă mai mare de întocmire, se vor elibera în ziua următoare.

Documentele se eliberează pe bază de cerere. Cererea se poate transmite și pe adresa de e-mail [email protected]

 

PROGRAM  ELIBERARE  DIPLOME ŞI DOCUMENTE ŞCOLARE

JOI:  1500 – 1600

PE BAZA PROGRAMĂRII

Telefon: 0241 – 748566

E-mail: [email protected]

 

deMariana Dragomir

ÎNSCRIERE LICEU AN ȘCOLAR 2023-2024

ÎNSCRIERILE CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CLASA a IX-a LICEU – ZI, AN ŞCOLAR 2023-2024,  ÎN URMA REPARTIZĂRII COMPUTERIZATE SE FAC ÎN DATELE  DE 20, 21, 24, 25 IULIE 2023, ÎNTRE ORELE 9.00-16.00.

CANDIDAŢII VOR FI ÎNSOŢIŢI DE UN PĂRINTE SAU UN REPREZENTANT LEGAL.

LA ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

a) CERERE DE ÎNSCRIERE (se obţine de la comisia de înscriere);

b) CARTEA DE IDENTITATE CANDIDAT; 

c) CARTEA DE IDENTITATE PĂRINŢI;

d) CERTIFICATUL DE NAȘTERE CANDIDAT;

e) ADEVERINȚĂ CU NOTELE ȘI MEDIA GENERALĂ OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ DIN CLASA a VIII-a;

f) FOAIA MATRICOLĂ PENTRU CLASELE a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

g) FIȘA MEDICALĂ (ANEXA 5 – ELIBERATĂ DE MEDICUL DE FAMILIE)

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN LABORATORUL DE EDUCAȚIE DURABILĂ .

deMariana Dragomir

Înscrierea la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2023

Examenul național de Bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin OMECTS nr. 4.799/2010), şi cu prevederile Ordinul Ministerului Educației nr. 5242/31.08.2022 + anexa cu calendarul de desfășurare bacalaureat 2023 ).

► În perioada 17 – 24 iulie  2023,  candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, completează și depun cererea tip de înscriere  și documente  prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST SEPTEMBRIE 2023

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI
 • CERERE TIP – Puteți descărca cererea de înscriere în format editabil de AICI
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 435 LEI, RESPECTIV 120 LEI / PROBĂ SCRISĂ, 25 LEI /PROBĂ DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, în perioada 17 – 24 IULIE 2023

Programul de înscriere este:

 • luni- vineri, interval orar 09:00 – 13:00

 

deMariana Dragomir

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023 se poate face în următoarele condiții:

 • cu respectarea numărului maxim admis de elevi pe clasă (30 locuri), conform Anexei 2 – LOCURI DISPONIBILE
 • conform calendarului aprobat – Anexa 3
 • de la o clasă la alta cu menținerea / schimbarea profilului/specializării cu condiția ca MEDIA GENERALĂ A SOLICITANTULUI din anul școlar 2021-2022 să fie CEL PUȚIN EGALĂ CU ULTIMA MEDIE A CLASEI LA CARE SOLICITĂ TRANSFERUL
 • cu condiția promovării examenelor de diferențe (medie minim 5), în cazul schimbării profilului/specializării
Skonica22722071511140
deMariana Dragomir

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, pentru anul școlar 2022-2023

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 15 iulie – 20 iulie 2022, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere se depun fizic.

Candidaţii care în perioada 15-20 iulie 2022 nu îşi depun dosarele de înscriere la liceu sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” de către candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, se face în perioada 15-20 iulie 2022, la sediul unității de învățământ, în intervalul orar 9:00- 14:00.

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon la numărul 0241 74 85 66 sau prin e-mail la adresa [email protected], în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, respectiv 15 iulie 2022.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu:

 • cererea de înscriere (formular tipizat);
 • copia cărții de identitate (dacă este cazul) şi copia certificatului de naştere;
 • copia carții de identitate a ambilor părinţi;
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII în original (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală (anexa 1 de la medicul de familie)

În cazul elevilor care vor fi însoțiți la înscriere de altă persoană decât părinții, aceasta va prezenta o procură notarială prin care este desemnată ca tutore legal.

În cazul elevilor cu părinți divorțați, pe fișa de înscriere vor semna ambii părinți.

Director,

prof. Ana Maria BRĂTEANU

deMariana Dragomir

Înscriere Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie 2022

Examenul național de Bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin OMECTS nr. 4.799/2010), şi cu prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5151/2021 + anexa cu calendarul de desfășurare bacalaureat 2022 ).

► În perioada 18-25 iulie 2022,  candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, completează și depun cererea tip de înscriere  și documente  prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2022

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI
 • CERERE TIP
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 376 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ

Documentele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar PVC cu șină.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, în perioada 18-25 IULIE 2022

Programul de înscriere este:

 • luni- vineri, interval orar 9.00 – 14.00

 

deMariana Dragomir

Organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante de INFORMATICIAN și ÎNGRIJITOR

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” cu sediul în: localitatea Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, jud. Constanţa, CF: 4515646 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 • Denumirea posturilor:
  • INFORMATICIAN II S, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată
  • ÎNGRIJITOR I, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată

Calendarul de desfăşurare al concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud, strada Negru Vodă, nr. 102, în perioada 15 IUNIE – 28 IUNIE 2022 în intervalul orar 9:00 -15:00.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru posturile de informatician şi îngrijitor vacante pe perioadă nedeterminată:

 

 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 30 IUNIE 2022, ora 12:00
 • Proba practică: 11 IULIE 2022, ora 10, la sediul liceului
 • Proba interviu: 12 IULIE 2022, ora 10, la sediul liceului
 • Afişarea rezultatelor finale: 13 IULIE 2022, ora 12

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie, tel: 0241-748566. Persoana de contact: Dragomir Mariana – secretar şef

deMariana Dragomir

Înscriere Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie 2022

Examenul național de Bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin OMECTS nr. 4.799/2010), şi cu prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5151/2021 + anexa cu calendarul de desfășurare bacalaureat 2022 ).

► În perioada 23 mai – 27 mai 2022,  candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, completează și depun cererea tip de înscriere  și documente  prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI (CEI DIN ALTE PROMOŢII)
 • CERERE TIP – Puteți descărca cererea de înscriere în format editabil de AICI
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 376 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ

Documentele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar PVC cu șină.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, în perioada 23-27 mai 2022

Programul de înscriere este:

 • luni- vineri, interval orar 9.00 – 14.00

 

deMariana Dragomir

Vaccinare împotriva Covid-19

Rata de vaccinare împotriva Covid-19, la data de 18 noiembrie 2021, este următoarea:

l. Liceul Teoretic „CARMEN SYLVA” – 76,92%

2. Grădinița cu program prelungit „ALBATROS” Eforie Sud –  77,78%

 

 

deMariana Dragomir

Înscrierea la examenul de bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie

Examenul național de Bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile  Ordinului Ministerului Educației și cercetării nr. 5453/2020 + anexa cu calendarul de desfășurare bacalaureat 2021 ).

► În perioada 19 – 26 iulie 2021, intervalul orar 10:00 – 13:00, candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021, completează și depun cererea tip de înscriere  și documente  prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2021

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI (CEI DIN ALTE PROMOŢII)
 • CERERE TIP – Puteți descărca cererea de înscriere în format editabil de AICI
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 354 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ.

Documentele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar PVC cu șină.