Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, pentru anul școlar 2022-2023

deMariana Dragomir

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, pentru anul școlar 2022-2023

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 15 iulie – 20 iulie 2022, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere se depun fizic.

Candidaţii care în perioada 15-20 iulie 2022 nu îşi depun dosarele de înscriere la liceu sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” de către candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, se face în perioada 15-20 iulie 2022, la sediul unității de învățământ, în intervalul orar 9:00- 14:00.

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon la numărul 0241 74 85 66 sau prin e-mail la adresa [email protected], în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, respectiv 15 iulie 2022.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu:

  • cererea de înscriere (formular tipizat);
  • copia cărții de identitate (dacă este cazul) şi copia certificatului de naştere;
  • copia carții de identitate a ambilor părinţi;
  • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
  • foaia matricolă pentru clasele V – VIII în original (cu calculul mediei generale);
  • fișa medicală (anexa 1 de la medicul de familie)

În cazul elevilor care vor fi însoțiți la înscriere de altă persoană decât părinții, aceasta va prezenta o procură notarială prin care este desemnată ca tutore legal.

În cazul elevilor cu părinți divorțați, pe fișa de înscriere vor semna ambii părinți.

Director,

prof. Ana Maria BRĂTEANU

Despre autor

Mariana Dragomir author

Lasă un răspuns