Organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante de INFORMATICIAN și ÎNGRIJITOR

deMariana Dragomir

Organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante de INFORMATICIAN și ÎNGRIJITOR

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” cu sediul în: localitatea Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, jud. Constanţa, CF: 4515646 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea posturilor:
    • INFORMATICIAN II S, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată
    • ÎNGRIJITOR I, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată

Calendarul de desfăşurare al concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud, strada Negru Vodă, nr. 102, în perioada 15 IUNIE – 28 IUNIE 2022 în intervalul orar 9:00 -15:00.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru posturile de informatician şi îngrijitor vacante pe perioadă nedeterminată:

 

  • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 30 IUNIE 2022, ora 12:00
  • Proba practică: 11 IULIE 2022, ora 10, la sediul liceului
  • Proba interviu: 12 IULIE 2022, ora 10, la sediul liceului
  • Afişarea rezultatelor finale: 13 IULIE 2022, ora 12

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie, tel: 0241-748566. Persoana de contact: Dragomir Mariana – secretar şef

Despre autor

Mariana Dragomir author

Lasă un răspuns