Burse de merit

BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel putin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal.

Acte necesare:

  • tabel nominal/clasă cu media generală obținută în anul anterior/ sem.I (clasele a V-a și a IX-a) și nota la purtare,  semnat de către diriginte.
  • extras de cont bancar (se recomandă ca extrasul de cont/cardul, să fie pe numele elevului) la una dintre băncile: Raiffeisen, Banca Transilvania sau BRD.

 

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasele a V-a  și a IX-a, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase şi sunt revizuite semestrial în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

IMPORTANT:

În conformitate cu prevederile ordinului Ordin nr. 5.924/3.11.2020, prin care au fost suspendate olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2020-2021, bursele de performanță și bursele de   merit pe baza diplomelor nu se vor acorda în anul școlar 2021-2022.

Bursele de merit și bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat.

 

            NOTĂ

  • TOATE ACTELE DOVEDITOARE VOR FI DEPUSE ÎNTR-UN DOSAR/MAPĂ DE PLASTIC,
  • ÎN DOSAR SE VOR MENŢIONA NUMERELE DE TELEFON ALE PĂRINŢILOR,
  • ESTE OBLIGATORIE RESPECTAREA TERMENELOR STABILITE DE COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU DEPUNEREA SOLICITĂRILOR ŞI A DOSARULUI JUSTIFICATIV,
  • PROFESORII DIRIGINȚI PRIMESC DOSARELE COMPLETE ALE ELEVILOR ȘI LE DEPUN LA SECRETARIAT,
  • SECRETARIATUL NU PRIMESTE DOSARE INCOMPLETE,
  • VIRAREA SUMELOR SE FACE PE CARD (la una dintre băncile: Raiffeisen, Banca Transilvania și BRD).

                Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este 1 octombrie 2021.

Modelul de cerere poate fi descărcat de pe link-ul:

Cerere pentru bursă de merit