Arhivă categorie Administrative

deLaurentiu Bulgaru

Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2021-2022

Conform prevederilor OMEC nr. 5457/2020, OMEC nr. 3203/2021 și OME nr.  3721/2021, precum și ale Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat aprobată prin OMECTS nr. 4802/2010, absolvenții de clasa a VIII-a declarați admiși în urma repartizării computerizate trebuie să depună la unitățile de învățământ liceal unde au fost declarați admiși un dosar de înscriere care trebuie să conțină următoarele acte:

a) cererea de înscriere;

b) copie după cartea de identitate (dacă este cazul);

c) copie după certificatul de naștere;

d) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

e) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

f) fișa medicală;

g) certificatul de orientare școlară și profesională (elevii care au fost declarați admiși pe locurile pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă);

h) recomandarea de apartenență la etnia rromă (elevii care au fost declarați admiși pe locurile pe locurile speciale pentru rromi).

Cartea de identitate și certificatul de naștere vor fi prezentate în original, pentru certificarea copiilor conform cu originalul.

Dosarele pot fi depuse și în format electronic, prin e-mail la adresa [email protected], în perioada 25-28 iulie 2021.

La depunerea dosarelor în format electronic, documentele vor fi scanate și atașate sub forma unui singur fișier pdf denumit cu numele și prenumele candidatului. Candidații care au depus dosarele prin email au obligația să depună documentele în format letric la secretariatul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud în primele două săptămâni de la începerea cursurilor.

Conform prevederilor legale în vigoare pentru depunerea dosarelor de înscriere se va realiza în zilele de 26, 27 și 28 iulie 2021 în intervalul orar 10:00-14:00 conform planificării realizate de către comisia de înscriere din Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud.

Pentru realizarea planificării privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă (25.08.2021), intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail ([email protected]).

 

deadmin

Orar an școlar 2020-2021

Având în vedere trecerea școlii în scenariul 2 orarul liceului se modifică cu trecerea la un orar organizat pe ore.

Orarul pentru fiecare clasă poate fi consultat accesând paginile de mai jos:

Orarul claselor din învățământul primar

Orarul claselor din învățământul gimnazial

Orarul claselor din învățământul liceal

Precizările privind programul claselor și al pauzelor se regăsesc în documentul de mai jos.

 

deadmin

Transparența veniturilor salariale -31 martie 2020

În vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, în conformitate cu art. 33 alin .(1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicăm Lista funcţiilor ocupate la data de 31 martie 2020, a salariilor de bază şi valoarea brută a sporurilor şi indemnizaţiilor care fac parte din salariul de bază.

 

deadmin

Transparenţa veniturilor salariale la data 31 martie 2019

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2Ftransparenta-veniturilor-la-31-martie-2019.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

deadmin

Orar an școlar 2018-2019

Orarul poate fi consultat aici

deadmin

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ADMINISTRATOR FINANCIAR, MUNCITOR CALIFICAT ȘI PAZNIC

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ADMINISTRATOR FINANCIAR, MUNCITOR CALIFICAT (fochist /tâmplar /electrician)  şi PAZNIC, în baza H.G. nr. 286/2011 şi HG nr. 1027/2014, la sediul din strada Negru Vodă nr. 102, Eforie Sud, Judeţul Constanţa.

Condiţii de participare:

Pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR

 • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice
 • vechime în muncă cel puţin 5 ani
 • competenţe IT: operare PC (Windows, Office, Internet), utilizare platformă SEAP

Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST/ TÂMPLAR /ELECTRICIAN

 • studii medii / şcoala profesională / şcoala postliceală;
 • certificat de calificare în domeniul postului (fochist sau tâmplar sau electrician)
 • vechime în muncă minimum 5 ani

Pentru postul de PAZNIC

 • studii medii
 • atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi certificat de calificare profesională
 • vechime în muncă minimum 7 ani

Concursul se va desfăşura astfel:

 • Proba scrisă (pentru toate posturile) în data de 16.10.2017, ora 10:00
 • Proba practică – competenţe IT (pentru postul de administrator financiar) în data de 19.10.2017, ora 10:00
 • Interviu (pentru toate posturile) în data de  19.10.2017, ora 13:00

Candidaţii vor depune dosarele de participare pentru postul scos la concurs până la data de 09.10.2017, ora 12.00, la secretariatul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, strada Negru Voda, număr 102, localitatea Eforie Sud, judeţ Constanţa.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul liceului.

Persoană de contact Dragomir Mariana, telefon: 0241748566.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FAnunt-concurs-posturi-vacante-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

deadmin

Orarul de recuperare a orelor din perioada 09-13 ianuarie 2017

Conform hotărârii Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Carmen Sylva”, orele din perioada 9-13 ianuarie 2017 (perioadă în care s-au suspendat cursurile din cauza condițiilor meteo nefavorabile) vor fi recuperate după cum urmează:


Luni-9 ianuarie                                Sâmbătă-18 februarie


Marți-10 ianuarie                            Sâmbătă-25 februarie


Miercuri-11 ianuarie                      Sâmbătă-04 martie


Joi-12 ianuarie                                Sâmbătă-11 martie


Vineri-13 ianuarie                         Sâmbătă-18 martie


Orarul zilelor de recuperare poate fi consultat din secțiunea utile/orar a meniului site-urilor www.lefo.ro sau imake.lefo.ro/chimie sau la adresa web:

Orarul de recuperare a orelor din perioada 09-13 ianuarie 2017

deadmin

Orar nou valabil din data de 20 februarie 2017

Orarul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie valabil din semestrul al II-lea poate fi consultat accesând link-ul:

Orar valabil din 20 februarie 2017

sau din secțiunea „UTILE” din meniul siteurilor:

www.lefo.ro sau imake.lef.ro/chimie

deadmin

Concurs ocupare posturi vacante de INFORMATICIAN şi MUNCITOR

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, organizează concurs pentru ocuparea posturilor de INFORMATICIAN şi MUNCITOR, conform H.G. nr. 286/2011.

Condiţii de participare:

Pentru postul de INFORMATICIAN

 absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de profil şi experienţa în unitățile de învățământ, minim 2 ani.

Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT

absolvent cu diplomă de bacalaureat sau absolvent de şcoală profesională sau postliceală;

minimum 9 ani şi 6 luni vechime în muncă;

atestat fochist, sau responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ( RSVTI).

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de 02.12.2015, ora 11:00;

Proba practică în data de 04.12.2015, ora 11:00;

Interviu în data de 04.12.2015, ora 14:00.

Candidaţii vor depune dosarele de participare pentru postul scos la concurs până la data de 20.11.2015, ora 12.00, la sediul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, strada Negru Voda, număr 102, localitatea Eforie Sud, judeţ Constanţa.

Relaţii suplimentare la sediul unităţii, persoană de contact Dragomir Mariana, telefon: 0241748566