Arhivă lunară 28 februarie 2017

deadmin

Alege! Este dreptul tău.

În cadrul Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” Eforie, în data de 25.02.2017, s-a desfășurat etapa pe școală a concursului național Alege! Este dreptul tău, ediția 2017, organizat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. La secțiunea claselor IX-XI au participat elevii de la filiera tehnologică, profilul servicii, sub coordonarea doamnelor profesoare Munteanu Mariana și Ilicenco Adriana. Tema concursului a fost Drepturile consumatorilor în era digitală, participanții având de rezolvat un test grilă și de redactat un eseu cu tema Cumpăr online și știu ce drepturi am!. La etapa județeană a acestui concurs s-au calificat elevii: Amihălăchioaiei Cristiana Ioana – clasa a IX-a C, Stăncescu Ionuț – clasa a X-a C și Paganoni Tabata – clasa a XI-a C.   Mult succes!

deadmin

Acte necesare înscrierii

  • Certificat naştere – copie si original;
  • Copie CI mama / tata
  • Rezultatul evaluării psihosomatice (daca este cazul)

Înscrierea  se  face  la secretariatul unităţii de învăţământ prin completarea cererii-tip de înscriere în clasa  pregătitoare. Aceasta  se poate completa  şi online.

Completarea cererii-tip de înscriere se face  în perioada  prevăzută  de  calendarul înscrierii, prin introducerea  în aplicația  informatică  a datelor furnizate de părinte.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, părinţii se pot programa telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

Numărul de telefon la care  părinții  pot  apela  este  0241/748566 sau  0241/748605

Ordinea în care se face programarea telefonică pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care părintele se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Clasa pregătitoare îşi va desfăşura  procesul de învățământ în cadrul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, strada Negru Vodă nr. 102.

[su_spoiler title=”Telverde”]Numărul telverde la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar este 0 800 816 241 pentru CONSTANŢA[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Completare cerere-tip”]27 februarie – 16 martie 2017 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Vă ataşăm cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2017 pentru etapa I. Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro), începând cu 27 februarie 2017. Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ziua Porţilor Deschise – marţi 28 februarie 2017″]În anul şcolar 2017-2018, la LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” din EFORIE îşi vor desfăşura activitatea 2 clase pregătitoare cu un efectiv total de 50 elevi. Pentru informarea publicului interesat de procedura de înscriere şi pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţii claselor pregătitoare, Marţi, 28 februarie 2017, între orele 10:00 – 14:00, va fi organizată ZIUA PORŢILOR DESCHISE. VĂ AŞTEPTĂM! Detalii privind înscrierea în clasa pregătitoare pot fi găsite pe site-ul www.imake.lefo.ro la secţiunea .[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Informaţii site M.E.N.”]Pe site-ul M.E.N. poate fi consultată Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2017 – 2018 https://www.edu.ro/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-2017-2018[/su_spoiler]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FCERERE_TIP_CLSPRG_2017_ETAPA_I.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

deadmin

Condiții de înscriere în învățământul primar

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017  inclusiv, pot să-și înscrie  copiii în  învățământul primar  în  clasa  pregătitoare,  dacă  dezvoltarea  lor  psihosomatică  este corespunzătoare.

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.  Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile metodologiei privind înscrierea în clasa pregătitoare.

Criterii generale de departajare:

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criteriile de departajare generale.

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine  de  la  o  casă  de  copii/un  centru  de  plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  NU AU FOST  ELABORATE  ŞI  NU SE APLICĂ CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE.

deadmin

Înscriere în clasa pregătitoare

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

NUMĂR CLASE     – 2

NUMĂR LOCURI  – 50

PERIOADELE PENTRU COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

I: 27 FEBRUARIE – 16 MARTIE 2017

II: 24 MARTIE – 30 MARTIE 2017

PROGRAM ÎNSCRIERE:

  • LUNI – VINERI 8:00 – 18:00
  • SÂMBĂTĂ 9:00 – 13:00
deadmin

Ziua Porţilor Deschise – marţi 28 februarie 2017

       În anul şcolar 2017-2018, la LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” din EFORIE îşi vor desfăşura activitatea  2 clase pregătitoare cu un efectiv total de 50 elevi.

Pentru informarea publicului interesat de procedura de înscriere şi pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţii claselor  pregătitoare, Marţi, 28 februarie 2017, între orele 10:00 – 14:00, va fi organizată ZIUA PORŢILOR DESCHISE.

 VĂ AŞTEPTĂM!

Detalii privind înscrierea în clasa pregătitoare pot fi găsite pe site-ul www.imake.lefo.ro la secţiunea <Utile>.

[slideshow_deploy id=’3459′]

deadmin

Lista catedrelor vacante / rezervate pentru anul şcolar 2017-2018

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FPosturi_export_xls_22.02.2017-publicat_lefo.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

deadmin

Orarul de recuperare a orelor din perioada 09-13 ianuarie 2017

Conform hotărârii Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Carmen Sylva”, orele din perioada 9-13 ianuarie 2017 (perioadă în care s-au suspendat cursurile din cauza condițiilor meteo nefavorabile) vor fi recuperate după cum urmează:


Luni-9 ianuarie                                Sâmbătă-18 februarie


Marți-10 ianuarie                            Sâmbătă-25 februarie


Miercuri-11 ianuarie                      Sâmbătă-04 martie


Joi-12 ianuarie                                Sâmbătă-11 martie


Vineri-13 ianuarie                         Sâmbătă-18 martie


Orarul zilelor de recuperare poate fi consultat din secțiunea utile/orar a meniului site-urilor www.lefo.ro sau imake.lefo.ro/chimie sau la adresa web:

Orarul de recuperare a orelor din perioada 09-13 ianuarie 2017

deadmin

„Generația Facebook” totuși citește cărți!

Cu prilejul Zilei Internaționale a Cititului Împreună, cei mari  (elevii clasei a IX-a B) au ales să pătrundă în lumea copilăriei, citindu-le povești celor mici (elevi ai claselor: CP B, a I-a A, a II-a B).

deadmin

LefoPicii de Ziua Internațională a Cititului Împreună – 16.02.2017

Motto: „Într-o carte sunt litere moarte, dar vrăjite, pe care le învii cu viața ta.” Nicolae Iorga
Astăzi, pentru o oră, fie că s-a numit Ceainăria cu povești, Șezătoare literară sau Călătorie în lumea poveștilor, LefoPicii din clasele: CP A (înv. Zontea Mihaela), CP B (înv. Rusnaciuc Carmen), a II-a A (prof. înv. Theodorescu Alina), a II-a B (înv. Olteanu Ileana) și a III-a B (înv. Enache Simona) au celebrat Ziua Internațională a Cititului Împreună.
„O oră formidabilă!”, „O oră deosebită!”, „O oră fantastică!”, „O oră extraordinară!”, „O oră captivantă!”, „O oră încântătoare!”, „O oră minunată!”, „O oră frumoasă!”, „O oră distractivă!”, „O oră plăcută!”… au fost câteva dintre aprecierile Picilor, pe care le-au spus invitatei speciale, doamna bibliotecară Mihaela Vanu.

[slideshow_deploy id=’3353′]

deadmin

LefoPicii și-au făcut prieteni din Adamclisi

Marți, 7 februarie 2017, colegi din Adamclisi (comuna Adamclisi si satele Abrud, Hațeg, Urluia, Zorile), coordonați de doamnele învățătoare Mihaela Matei, Claudia Nicolae și Valeriana Târpan, au venit în vizită la noi, la Eforie Sud. Au fost primiți cu brațele deschise de Picii din clasele a 2-a A (înv. Alina Theodorescu) și a 3-a B (înv. Simona Enache).

Doamna Director al liceului, prof. Cerasela Cozoș, le-a urat bun venit prietenilor de la Adamclisi, le-a mulțumit pentru daruri și pentru vizită și i-a felicitat pentru că vor să învețe despre mare, despre lebede, despre prietenie…

Apoi Picii s-au prezentat:

Picii din Adamclisi au venit cu primăvară în ochi și-n suflete, aducându-ne posterul „Hora Prieteniei”, macheta „Anotimpurile”, colaje „Mere zâmbărețe”, un coș cu flori de primăvară, dulciuri și sucuri.

Și LefoPicii le-au pregătit surprize oaspeților, pachețele cu: dulciuri, rechizite, cărți, hăinuțe, încălțăminte, jocuri, jucării, alte obiecte. I-au servit cu geantâk (un fel de plăcintă cu carne), minibrioșe, fursecuri, sucuri, cornuri, pizza.

Membrii Clubului de lectură din școala noastră, coordonați de doamna prof. Grațiela Dincă, au oferit cărți noi și frumoase, invitându-i pe prietenii din Adamclisi în cea mai mare comunitate de lectură a tinerilor cititori din România – Eucitesc.ro.

Împreună, Picii au cântat (karaoke: „Are mama o fetiță”, „Bate vântul frunzele”, „Înfloresc grădinile”, „Ceata lui Pițigoi”, „Îmi place școala!”, „În pădurea cu alune”, „Iepuraș coconaș”, „Dacă vesel se trăiește”, „Rățuștele mele”, „Oac, Oac, Diri, Diri, Dam”, „Toți copiii trebuie” ș.a.) și au dansat (hore, „Brașoveanca”, „Meneaito”, „Macarena”, „Dansul pinguinului”, „Piticul” ș.a.).

Chiar dacă vremea era rece și cețoasă, toți prietenii au coborât pe plajă, la Capul Turcului, pentru a vedea marea, pentru a admira și hrăni lebedele și pentru a culege scoici și melci. Au fost întâmpinați de multe lebede-mame și de pui – „rățuște urâte”.

A fost o zi de vacanța minunată!