Arhivă zilnică 27 februarie 2017

deadmin

Acte necesare înscrierii

  • Certificat naştere – copie si original;
  • Copie CI mama / tata
  • Rezultatul evaluării psihosomatice (daca este cazul)

Înscrierea  se  face  la secretariatul unităţii de învăţământ prin completarea cererii-tip de înscriere în clasa  pregătitoare. Aceasta  se poate completa  şi online.

Completarea cererii-tip de înscriere se face  în perioada  prevăzută  de  calendarul înscrierii, prin introducerea  în aplicația  informatică  a datelor furnizate de părinte.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, părinţii se pot programa telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

Numărul de telefon la care  părinții  pot  apela  este  0241/748566 sau  0241/748605

Ordinea în care se face programarea telefonică pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care părintele se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Clasa pregătitoare îşi va desfăşura  procesul de învățământ în cadrul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, strada Negru Vodă nr. 102.

[su_spoiler title=”Telverde”]Numărul telverde la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar este 0 800 816 241 pentru CONSTANŢA[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Completare cerere-tip”]27 februarie – 16 martie 2017 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Vă ataşăm cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2017 pentru etapa I. Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro), începând cu 27 februarie 2017. Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ziua Porţilor Deschise – marţi 28 februarie 2017″]În anul şcolar 2017-2018, la LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” din EFORIE îşi vor desfăşura activitatea 2 clase pregătitoare cu un efectiv total de 50 elevi. Pentru informarea publicului interesat de procedura de înscriere şi pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţii claselor pregătitoare, Marţi, 28 februarie 2017, între orele 10:00 – 14:00, va fi organizată ZIUA PORŢILOR DESCHISE. VĂ AŞTEPTĂM! Detalii privind înscrierea în clasa pregătitoare pot fi găsite pe site-ul www.imake.lefo.ro la secţiunea .[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Informaţii site M.E.N.”]Pe site-ul M.E.N. poate fi consultată Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2017 – 2018 https://www.edu.ro/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-2017-2018[/su_spoiler]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FCERERE_TIP_CLSPRG_2017_ETAPA_I.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

deadmin

Condiții de înscriere în învățământul primar

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017  inclusiv, pot să-și înscrie  copiii în  învățământul primar  în  clasa  pregătitoare,  dacă  dezvoltarea  lor  psihosomatică  este corespunzătoare.

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.  Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile metodologiei privind înscrierea în clasa pregătitoare.

Criterii generale de departajare:

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criteriile de departajare generale.

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine  de  la  o  casă  de  copii/un  centru  de  plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  NU AU FOST  ELABORATE  ŞI  NU SE APLICĂ CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE.

deadmin

Înscriere în clasa pregătitoare

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

NUMĂR CLASE     – 2

NUMĂR LOCURI  – 50

PERIOADELE PENTRU COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

I: 27 FEBRUARIE – 16 MARTIE 2017

II: 24 MARTIE – 30 MARTIE 2017

PROGRAM ÎNSCRIERE:

  • LUNI – VINERI 8:00 – 18:00
  • SÂMBĂTĂ 9:00 – 13:00
deadmin

Ziua Porţilor Deschise – marţi 28 februarie 2017

       În anul şcolar 2017-2018, la LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” din EFORIE îşi vor desfăşura activitatea  2 clase pregătitoare cu un efectiv total de 50 elevi.

Pentru informarea publicului interesat de procedura de înscriere şi pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţii claselor  pregătitoare, Marţi, 28 februarie 2017, între orele 10:00 – 14:00, va fi organizată ZIUA PORŢILOR DESCHISE.

 VĂ AŞTEPTĂM!

Detalii privind înscrierea în clasa pregătitoare pot fi găsite pe site-ul www.imake.lefo.ro la secţiunea <Utile>.

[slideshow_deploy id=’3459′]