Acte necesare înscrierii

deadmin

Acte necesare înscrierii

  • Certificat naştere – copie si original;
  • Copie CI mama / tata
  • Rezultatul evaluării psihosomatice (daca este cazul)

Înscrierea  se  face  la secretariatul unităţii de învăţământ prin completarea cererii-tip de înscriere în clasa  pregătitoare. Aceasta  se poate completa  şi online.

Completarea cererii-tip de înscriere se face  în perioada  prevăzută  de  calendarul înscrierii, prin introducerea  în aplicația  informatică  a datelor furnizate de părinte.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, părinţii se pot programa telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.

Numărul de telefon la care  părinții  pot  apela  este  0241/748566 sau  0241/748605

Ordinea în care se face programarea telefonică pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care părintele se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Clasa pregătitoare îşi va desfăşura  procesul de învățământ în cadrul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, strada Negru Vodă nr. 102.

[su_spoiler title=”Telverde”]Numărul telverde la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar este 0 800 816 241 pentru CONSTANŢA[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Completare cerere-tip”]27 februarie – 16 martie 2017 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Vă ataşăm cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2017 pentru etapa I. Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro), începând cu 27 februarie 2017. Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ziua Porţilor Deschise – marţi 28 februarie 2017″]În anul şcolar 2017-2018, la LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” din EFORIE îşi vor desfăşura activitatea 2 clase pregătitoare cu un efectiv total de 50 elevi. Pentru informarea publicului interesat de procedura de înscriere şi pentru vizitarea spaţiilor dedicate activităţii claselor pregătitoare, Marţi, 28 februarie 2017, între orele 10:00 – 14:00, va fi organizată ZIUA PORŢILOR DESCHISE. VĂ AŞTEPTĂM! Detalii privind înscrierea în clasa pregătitoare pot fi găsite pe site-ul www.imake.lefo.ro la secţiunea .[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Informaţii site M.E.N.”]Pe site-ul M.E.N. poate fi consultată Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2017 – 2018 https://www.edu.ro/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-2017-2018[/su_spoiler]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FCERERE_TIP_CLSPRG_2017_ETAPA_I.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Despre autor

admin administrator