Arhivă lunară 13 aprilie 2017

deadmin

Competențe pentru viață

Miercuri, 12.04.2017, în cadrul Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” Eforie a fost susținută lecția demonstrativă PERSONALITĂȚI ISTORICE ROMÂNEȘTI ALE SECOLULUI AL XIX-LEA / THE 19TH CENTURY ROUMANIAN HISTORICAL PERSONALITIES, cu participarea elevilor clasei a X-a B, profil uman, sub coordonarea d-nelor prof. Anuța Mirela și Apostol Mădălina. Elevii participanți au format șapte grupe, în cadrul cărora au realizat prezentări PPT despre următoarele personalități istorice: Tudor Vladimirescu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Titu Maiorescu, Ion C. Brătianu și Regele Carol I. Prezentările au cuprins și o traducere a informațiilor în limba engleză. Susținerea prezentării a reliefat competențele elevilor la disciplinele Istorie, Limba Engleză și TIC, de asemenea au fost evidențiate: munca în echipă, alături de emoțiile susținerii în public a unui punct de vedere. Această activitate a avut drept scop sublinierea importanței în pregătirea pentru viață a competențelor dobândite în școală cu referire la: operarea pe calculator, cultura generală, abilitatea de a utiliza corect o limbă străină și nu în ultimul rând expunerea liberă a unor puncte de vedere în fața unui public și a unor evaluatori. Realizările elevilor, chiar dacă au avut mici imperfecțiuni le-au adus acestora nota maximă la disciplinele Istorie și Limba Engleză.

deadmin

Premii la Procopiu – etapa județeană

CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar: cl. a VI-a – a XII-a – gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice.
Concursul se desfăşoară pentru disciplinele fizică şi tehnologiile înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică.

Diplomele acordate:
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă, spirit de observaţie şi perspicacitate);
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – gândire experimentală (priceperea de a experimenta);
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice care este totalizarea tuturor celorlalte diplome și echivalează cu un premiu de excelență.

Elevii Badea Armeanu Razvan Ilie, Paul Florin Paraschiv și Andreea Ghena din clasele a XII-a, respectiv a XI-a, au participat cu proiectul Utilizarea dispozitivelor electronice pentru detectarea obstacolelor de catre persoane cu dizabilitati de vedere, iar elevii Bărbuliceanu Ioana, Mîndra Andrei Alexandru, Săvucă Cristiana din clasele a XI-a și a IX-a, cu proiectul Dispozitive pentru persoane paralizate, ambele fiind dezvoltate în ultimul an școlar și constând în elemente de inginerie, programare și medicină. Cele două proiecte au obținut premiul Procopiu cu 195 de puncte din 200, asigurând participarea la etapa națională a concursului care va avea loc în luna mai, la Iași.

Alte proiecte participante la concurs au fost: O altfel de bobina Tesla al lui Stefan Mihailiuc din clasa a VII-a, premiat cu diplomele Edison și Einstein cu un total de 150 de puncte; Utilizarea Raspberry PI pentru determinarea prezenţei unei persoane într-o încăpere şi detectarea furtunilor solare realizat de Rusu Andrei Cristian, Fratila Senol din clasa a X-a, premiat cu diplomele Newton și Arhimede.

deadmin

Ce inseamna o afacere de succes?

31.03.2017 – Schimb de experienta pe teme de antreprenoriat intre elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie-Sud si ai Colegiului National „Al. I. Cuza” Galati, desfasurat sub coodonarea profesorilor Adriana Ilicenco si Gheorghe Bobaru.

[slideshow_deploy id=’3637′]