Arhivă zilnică 3 martie 2020

deadmin

Simulări examene naționale 2020

Ordinul privind aprobarea organizării simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora – OMEC nr. 3066 din 20.01.2020

Calendarul simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020 – Anexa nr. 1 la OMEC nr. 3066/ 20.01.2020

Conținuturi pentru simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2019 – 2020 – Anexa nr. 2 la OMEC nr. 3066/ 20.01.2020

Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019 – 2020 – Anexa nr. 3 la OMEC nr. 3066/ 20.01.2020

Elevi înscriși la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2020 – Centralizator

Precizări privind organizarea și desfășurarea simulărilor naționale

  • Simulările examenelor naționale (simulările naționale) se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, respectiv a XII-a.
  • Probele la simulările naționale încep la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.
  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru simularea examenului de Bacalaureat este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.

Precizări privind rezultatele obținute de elevi la simulările naționale

  • Rezultatele obținute la simulările naționale nu vor fi afișate și nu vor fi făcute publice.
  • Rezultatele obținute de elevi la simulările naționale vor fi comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
  • La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.