Arhivă zilnică 25 martie 2020

deadmin

Transparența veniturilor salariale -31 martie 2020

În vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, în conformitate cu art. 33 alin .(1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicăm Lista funcţiilor ocupate la data de 31 martie 2020, a salariilor de bază şi valoarea brută a sporurilor şi indemnizaţiilor care fac parte din salariul de bază.