Arhivă lunară 25 mai 2020

deadmin

Oferta educationala 2022-2023

Turul virtual al școlii (mai 2020)

Turul virtual al școlii (noiembrie 2021)

Prezentarea activităților și realizărilor elevilor, cadrelor didactice și a comunității locale din Eforie Sud (mai 2020)

Prezentare Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud (mai 2022)

Oferta educațională a liceului, pentru înscrierea în clasa a IX-a

CLASA A IX-A 2022-2023

Filiera teoretică – Real – Matematică informatică    26 locuri

Filiera teoretică – Uman – Intensiv engleză   26 locuri 

Filiera tehnologică – Servicii, Calificare profesională: Tehnician în turism   24 locuri                                                                              

5 Motive pentru a alege Liceul  Teoretic ”Carmen Sylva”

Oportunitatea de a te forma ca om al societății

Pe lângă faptul că societatea are nevoie de oameni capabili, profesioniști, aceasta este în căutare și de persoane morale, care au anumite principii și valori. Țelul liceului nostru este de a forma oameni care să fie prețuiți de societate.

Dotarea

Aici poți fi sigur că vei putea învăța, dacă îți dorești cu adevărat acest lucru. Liceul îți oferă toate condițiile pentru a te putea concentra pe scopul tău: să pui bazele unei viitoare cariere.

Activitățile extrașcolare

Cercurile de robotică, astronomie, educație ecologică, educație civică, educație pentru sănătate, teatru, revista elevilor, vă vor oferi oportunitatea unui proces de învățare flexibil, centrat pe pasiune.

Profesorii

În acest liceu sunteți siguri că nu veți găsi numai  profesori bine pregătiți, ci și oameni minunați care vor fi gata să vă îndrume spre a avea succes la cel mai dificil examen: viața.

Libertatea de exprimare

Un om valoros are personalitate. Din acest motiv, liceul și profesorii oferă elevilor o anumită libertate, aceștia nefiind constrânși și putând oricând să își exprime liber părerea.

ACORDAȚI MARE ATENȚIE:

  • înscrierii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” ca prima opțiune în fișa de înscriere;
  • primul criteriu de repartizare îl constituie media de admitere iar cel de-al doilea îl reprezintă opțiunea;
  • înscrierii opțiunilor pentru profil în ordinea preferinței (spre exemplu, real, tehnologic, uman).         

deadmin

Reînscrierea și înscrierea la grădiniță 2020-2021

NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
 GRUPE CU PROGRAM NORMAL: 2, NR. LOCURI 40
o 1 grupa mică – 20 locuri
o 1 grupa mare – 20 locuri
 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT: 2, NR. LOCURI 50
o 1 grupa mică – 25 locuri (23 pătuțuri)
o 1 grupa mare – 25 locuri (22 pătuțuri)

Perioada de reînscriere:
25 mai – 05 iunie 2020

Reînscrierea se va face doar pentru copiii care sunt înscriși în unitatea de învățământ preșcolar în anul 2019-2020 prin completarea de către părinți a formularului  on-line https://forms.gle/Cd6LvAd6pejfBF1x7

Perioada de înscriere:
Etapa I : 08 iunie – 03 iulie 2020
Etapa II: 20 iulie – 10 august 2020

Înscrierea se va face la secretariatul Liceului
Teoretic “Carmen Sylva” prin poșta electronică sau fax prin completarea formularului atașat, urmând ca  pentru validare și completarea dosarelor părinții să se prezinte la sediul unității de învățământ. Depunerea dosarelor și validarea cererilor de înscriere se va face pe bază de programare transmisă telefonic fiecărui solicitant.

Cererea de înscriere în învățământul preșcolar: http://imake.lefo.ro/wp/wp-content/uploads/2020/05/cerere-înscriere-gradiniță-an-școlar-2020-2021.pdf

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face:
a) În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani),
grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).
b) În limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, care se aplică dacă sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri (existența unui document ce dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de
la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți), existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte, existenţa unui frate / a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară

c) Criteriile specifice vor fi aprobate în Consiliul de Administraţie până la data începerii înscrierii și vor fi comunicate prin afișare la sediul unității școlare și pe pagina web.
Acte necesare înscrierii
 Certificat de naştere – copie / original
 Copie CI părinţi
 Adeverinţă de la locul de muncă al ambilor părinţi (pentru grupele cu orar prelungit)
Sunt înscriși copiii între 3 și 6 ani (împliniți după 1 septembrie 2020).
Copiii peste 6 ani vor fi admiși numai cu aviz al Comisiei de evaluare.

 

deadmin

Școala altfel…de-acasă! (04-08.05.2020)

Împreună pentru educație…de-acasă!

Școala altfel…on-line

Dacă, anul școlar trecut, din cadrul Programului Național „Școala Altfel” nu puteau lipsi vizitele efectuate la muzee, excursiile tematice și activitățile în aer liber, unde elevii, însoțiți de profesori, puteau descoperi peisaje și locuri de poveste, anul acesta, datorită măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, activitățile extrașcolare s-au mutat acasă.

Alături de familie, folosind tehnologia modernă, elevii nostri au demonstrat că „Școala Altfel” poate avea aplicabilitate în orice condiții, oriunde s-ar afla dacă în acest sens există voință și perseverență.

Prin activitățile propuse în săptămâna 04-08.05.2020, le-am oferit elevilor Liceului Teoretic „Carmen Sylva” câteva alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare cu cei de acasă, care să le dezvolte totodată anumite competențe și abilități, prin trăirea unor experiențe utile, practice, instructive, dar și atractive, nu oriunde, ci acasă, nu cu oricine, ci cu familia, nu singuri, ci sprijiniți de școală și de profesori.

Astfel, timp de cinci zile, au avut loc activități ce țin de grădinărit (plantarea unor flori, curățarea/amenajarea curții, a grădinii), de bucătărie (prepararea de produse culinare), de amenajare a spațiului de acasă (amenajarea unui colț de lectură personalizat, realizarea unui inventar al cărților din biblioteca familiei, aranjarea mesei), alții au realizat desene, filmulețe cu mesaje motivaționale, au practicat jocuri de societate în familie și nu au trecut cu vederea peste activitățile sportive.

Dovada o constituie sutele de fotografii, dar și filmulețe, prin care elevii noștri, alături de părinți, ne-au împărtășit zilnic impresiile lor și rezultatul activităților propuse de noi. Mulțumim din suflet părinților, elevilor, pentru susținere și implicare! Împreuna am reușit să demonstrăm că, deși «Școala e Altfel acasă», limitele pot fi depășite prin legătura puternică, sufletească, școală-familie, liantul fiind iubirea pentru copii.