Arhivă zilnică 19 mai 2020

deadmin

Reînscrierea și înscrierea la grădiniță 2020-2021

NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
 GRUPE CU PROGRAM NORMAL: 2, NR. LOCURI 40
o 1 grupa mică – 20 locuri
o 1 grupa mare – 20 locuri
 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT: 2, NR. LOCURI 50
o 1 grupa mică – 25 locuri (23 pătuțuri)
o 1 grupa mare – 25 locuri (22 pătuțuri)

Perioada de reînscriere:
25 mai – 05 iunie 2020

Reînscrierea se va face doar pentru copiii care sunt înscriși în unitatea de învățământ preșcolar în anul 2019-2020 prin completarea de către părinți a formularului  on-line https://forms.gle/Cd6LvAd6pejfBF1x7

Perioada de înscriere:
Etapa I : 08 iunie – 03 iulie 2020
Etapa II: 20 iulie – 10 august 2020

Înscrierea se va face la secretariatul Liceului
Teoretic “Carmen Sylva” prin poșta electronică sau fax prin completarea formularului atașat, urmând ca  pentru validare și completarea dosarelor părinții să se prezinte la sediul unității de învățământ. Depunerea dosarelor și validarea cererilor de înscriere se va face pe bază de programare transmisă telefonic fiecărui solicitant.

Cererea de înscriere în învățământul preșcolar: http://imake.lefo.ro/wp/wp-content/uploads/2020/05/cerere-înscriere-gradiniță-an-școlar-2020-2021.pdf

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face:
a) În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani),
grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).
b) În limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, care se aplică dacă sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri (existența unui document ce dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de
la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți), existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte, existenţa unui frate / a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară

c) Criteriile specifice vor fi aprobate în Consiliul de Administraţie până la data începerii înscrierii și vor fi comunicate prin afișare la sediul unității școlare și pe pagina web.
Acte necesare înscrierii
 Certificat de naştere – copie / original
 Copie CI părinţi
 Adeverinţă de la locul de muncă al ambilor părinţi (pentru grupele cu orar prelungit)
Sunt înscriși copiii între 3 și 6 ani (împliniți după 1 septembrie 2020).
Copiii peste 6 ani vor fi admiși numai cu aviz al Comisiei de evaluare.