Arhivă zilnică 27 iunie 2020

deadmin

Vizualizarea lucrărilor scrise – Evaluarea Națională, sesiunea 15 iunie – 27 iunie 2020

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4916/2019, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare, candidatul major și părinții/ reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/ propriului copil.

Pentru vizualizarea lucrărilor scrise, părinții/ reprezentanții legali al candidaților minori care au susținut examenul la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, depun cerere scrisă la secretariatul Liceului Teoretic ”Carmen Sylva”, în perioada 30 iunie -1 iulie 2020.

Programul de depunere a cererilor de vizualizare a lucrărilor:

  • Marți, 30 iunie 2020      – 8:30 – 16:00
  • Miercuri, 1 iulie 2020     – 8:30 – 16:00

Vizualizarea lucrărilor scrise va avea loc în perioada 13-17 iulie 2020.

  • Candidații minori însoțiți de părinți/ reprezentanți legali vizualizează individual, în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene de evaluare națională, lucrarea solicitată/ lucrările solicitate, fără utilizarea telefonului sau a altor dispozitive de înregistrare a imaginii.
  • După vizualizarea lucrării/ lucrărilor, candidații majori și candidații minori însoțiți de părinți de părinți /reprezentanții legali vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea solicitată/lucrările solicitate.
  • La vizualizarea lucrării/lucrărilor , candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/ reprezentant legal. La vizualizarea lucrării nu este permisă prezența altor persoane în afara candidatului și a reprezentanului său legal.
  • Solicitarea de vizualizare și respectiv, vizualizarea lucrării/lucrărilor, nu pot conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.