Arhivă zilnică 11 martie 2017

deadmin

Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a


Luni, 13 martie 2017 încep simulările pentru examenele de evaluare națională, pentru elevii claselor a VIII-a și probele scrise ale examenului național de bacalaureat, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a.

Elevii claselor a XI-a susțin doar probele la Limba și literatura română și proba obligatorie, în funcție de profil, proba E.c) Matmatică, respectiv Istorie