Arhivă lunară 29 iulie 2022

deLaurentiu Bulgaru

Calendarul examenelor de diferențe pentru transferul elevilor în vacanța de vară 2022-2023

Examenele de diferențe se susțin în perioada 01-04.08.2022, conform graficului de mai jos:

Skonica22722072916560

Secretar,

Ginara Ionela

deMariana Dragomir

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023 se poate face în următoarele condiții:

 • cu respectarea numărului maxim admis de elevi pe clasă (30 locuri), conform Anexei 2 – LOCURI DISPONIBILE
 • conform calendarului aprobat – Anexa 3
 • de la o clasă la alta cu menținerea / schimbarea profilului/specializării cu condiția ca MEDIA GENERALĂ A SOLICITANTULUI din anul școlar 2021-2022 să fie CEL PUȚIN EGALĂ CU ULTIMA MEDIE A CLASEI LA CARE SOLICITĂ TRANSFERUL
 • cu condiția promovării examenelor de diferențe (medie minim 5), în cazul schimbării profilului/specializării
Skonica22722071511140
deMariana Dragomir

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, pentru anul școlar 2022-2023

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 15 iulie – 20 iulie 2022, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere se depun fizic.

Candidaţii care în perioada 15-20 iulie 2022 nu îşi depun dosarele de înscriere la liceu sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” de către candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, se face în perioada 15-20 iulie 2022, la sediul unității de învățământ, în intervalul orar 9:00- 14:00.

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon la numărul 0241 74 85 66 sau prin e-mail la adresa [email protected], în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, respectiv 15 iulie 2022.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu:

 • cererea de înscriere (formular tipizat);
 • copia cărții de identitate (dacă este cazul) şi copia certificatului de naştere;
 • copia carții de identitate a ambilor părinţi;
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII în original (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală (anexa 1 de la medicul de familie)

În cazul elevilor care vor fi însoțiți la înscriere de altă persoană decât părinții, aceasta va prezenta o procură notarială prin care este desemnată ca tutore legal.

În cazul elevilor cu părinți divorțați, pe fișa de înscriere vor semna ambii părinți.

Director,

prof. Ana Maria BRĂTEANU

deMariana Dragomir

Înscriere Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie 2022

Examenul național de Bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin OMECTS nr. 4.799/2010), şi cu prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5151/2021 + anexa cu calendarul de desfășurare bacalaureat 2022 ).

► În perioada 18-25 iulie 2022,  candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, completează și depun cererea tip de înscriere  și documente  prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2022

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI
 • CERERE TIP
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 376 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ

Documentele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar PVC cu șină.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, în perioada 18-25 IULIE 2022

Programul de înscriere este:

 • luni- vineri, interval orar 9.00 – 14.00