Arhivă categorie Proiecte

deLuminita Trandafir

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, gazda unei delegaţii formate din elevi și profesori din Nevsehir /Kapadokya

În perioada 13-17 septembrie 2023, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie a fost gazda unei delegaţii formate din 7 elevi și 9 profesori, conduse de directorul „Nevsehir Recep Tayyip Erdogan Anadolu Lisesi”, Veli Sağır.

Această delegaţie a fost primită oficial de către directorul instituției noastre de învățământ, domnul Onoaie Emilian, alături de echipa de cadre didactice

, părinți și elevi participanți la acest proiect.  În cadrul vizitei desfășurate la Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, invitații au fost întâmpinaţi de către elevii români în costume populare, cu pâine tradiţională și sare, făcând apoi turul şcolii și încheind prin participarea elevilor

oaspeţi la o activitate în limba engleză, intitulată „Our Friendship Tree” („Copacului prieteniei noastre”), coordonată de doamnele prof. Gemil Meral Leila și Jugănaru Mirela. Invitații au fost încântați de prietenia și căldura cu care au fost întâmpinați, de nivelul de pregătire al elevilor și, mai ales, de competențele lingvistice ale acestora.

Scopul acestei vizite l-a repezentat schimbul de experienţă dintre cadrele didactice și elevii din Romania și Turcia, împreună cu care s-a derulat cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului de parteneriat intitulat „Dialoguri interculturale”. Proiectul are o contribuție însemnată în procesul de consolidare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Turcia, în stimularea comunicării interactive între grupurile de elevi ale celor două instituții, în scopul cunoaşterii multidisciplinare și  al promovării culturii și civilizației celor două țări.

Un aspect important al acestui proiect este faptul că elevii din Turcia au locuit, pe timpul vizitei în România, cu familiile colegilor parteneri, învăţând şi înţelegând cultura şi tradiţiile acasă la ele, în sânul familiei.

Întrucât obiectivele proiectului au avut în vedere schimbul intercultural la nivel educațional, prin desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare comune și susținerea dezvoltării prieteniei româno-turce, cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relații sincere și acordarea de ajutor colegial între elevii celor două școli au constituit argumente care au susținut implementarea acestui proiect prin care s-a urmărit îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă și de cultură, prin raportarea la valori comune.

Principalele acţiuni din cadrul acestei vizite au constat în discuţii referitoare la actul educaţional din cele două ţări, avându-se în vedere efectuarea unor proceduri pentru implementarea proiectelor Erasmus+, eTwinning,  proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei, formării profesionale a personalului didactic, în anul școlar 2023-2024.

Delegaţia din Turcia a vizitat unitatea noastră de învățământ, făcându-şi astfel o imagine de ansamblu asupra sistemului de învăţământ din România, adunând exemple de bună practică, oferind astfel ocazia elevilor şi cadrelor didactice să-şi împărtăşească experienţe personale într-o atmosferă internaţională, evidenţiindu-se importanţa independenţei, a păcii şi a prieteniei.

Echipa de proiect a unității de învățământ din Eforie Sud a fost formată din inspectorul școlar pentru educație permanentă, doamna prof. Brăteanu Ana-Maria, directorul liceului, domnul prof. Onoaie Emilian, precum și din doamnele prof. Gemil Meral, Morogan Mihaela, administratorul de patrimoniu, domnul Dobre Iulian. Aceştia au însoţit partenerii turci atât în cadrul instituţiei şcolare, cât și în vizitarea unor obiective turistice din Constanţa, Eforie și Mangalia, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Moscheea Carol I, Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Academia de fotbal „Gheorghe Hagi”, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Constanța.

„Dobrogea este cunoscută ca zonă de convieţuire multietnică, strânge laolaltă români, turci, tătari, lipoveni și alte minorități. Modelul de conlocuire a determinat, la rândul său, exprimarea liberă, fundamentată pe acceptarea şi înţelegerea celuilalt, a multiculturalităţii. Acestea sunt motivele pentru care Liceul Teoretic „Carmen Sylva” a iniţiat proiectul internaţional „Dialoguri interculturale”, cu sprijinul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, reprezentat de Consulul General E.S. Dl. Emre Yurdakul. Sprijinul domnului primar Robert Șerban ne-a confirmat existenţa unei strânse colaborări între cele două instituţii, precum și susţinerea de care se bucură proiectele educaţionale la nivelul orașului Eforie”, a declarant directorul Liceului Teoretic „Carmen Sylva”, domnul profesor Onoaie Emilian.

 

„Atât eu, cât și colegii mei dorim să adresăm mulţumiri partenerilor din România, pentru activitatea exemplară desfăşurată cu ocazia acestei vizite. Dar cel mai important şi mai plăcut lucru pentru noi a fost căldura sufletească pe care am simţit-o pe tot parcursul vizitei, de la reprezentanţi ai comunităţii locale, inspector, directori, profesori, până la elevi si părinți, această experiență oferindu-ne certitudinea că ne-am făcut noi prieteni – premisa esenţială pentru traducerea în fapt a titlului proiectului: „Dialoguri interculturale”. Aceasta întâlnire de proiect vizând schimbul de bune practici educaţionale a fost un succes, datorită excelentei organizări concepute atât de domnul director Onoaie Emilian, cât și de doamna profesor Gemil Meral care a fost în strânsă colaborare cu școala noastră, încă de la iniţierea proiectului” a declarat directorul Liceului „Nevsehir Recep Tayyip Erdogan Anadolu Lisesi”, Veli Sağır.

deLuminita Trandafir

Proiectul eTwinning „Beyond barriers” – o experiență inedită

Proiectul eTwinning „Beyond Barriers” inițiat de Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie ca instituție de învățământ reprezentativă din România și Esenyurt Orhangazi Ortaokulu, Istanbul, instituția de învățământ din Turcia, se află la final.

La activitățile de proiect au participat 8 profesori și 48 de elevi din școlile partenere. Proiectul s-a derulat cu elevii clasei a VIII-a A, aceștia manifestând interes pentru toate activitățile desfășurate, însușindu-și un set de achiziții care le vor asigura succesul și în alte parteneriate școlare.

Obiectivele proiectului au vizat o mai bună înțelegere a persoanelor cu dizabilități, conștientizarea cu privire la elevii incluzivi, experimentarea unora dintre dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități pentru a putea empatiza cu acestea, informarea despre includerea în sistemul de învățământ din celelalte țări a persoanelor care au dezavantaje, dezvoltarea capacităţilor de utilizare a TIC ale elevilor prin  antrenarea lor în utilizarea noilor tehnologii pentru realizarea activităţilor de schimb de idei şi resurse.

Prin activitățile de proiect ne-am propus să transmitem mai departe mesajul că incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă este un proces complex, că toți copiii au dreptul la educație și fiecare elev este capabil să învețe în ritm propriu. Școala trebuie să se schimbe în funcție de nevoile fiecărui copil, iar tipul dizabilității, atitudinea cadrelor didactice, a copiilor, implicarea familiei sunt factori care influențează educația incluzivă. Educația incluzivă cultivă în copii toleranța, îi face pe copii mai deschiși, mai receptivi.

Prin participarea la proiectul eTwinning Beyond barriers, elevii au avut posibilitatea să comunice cu alţi elevi din școlile partenere, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. Aceştia au înţeles că interculturalitatea, diversitatea, empatia, toleranța, prin interacţiune şi cooperare între diverse grupuri culturale, va duce la intercunoaştere, în contextul grijii faţă de menţinerea identităţii proprii şi al asimilării unor valori universale, printr-un proces continuu şi că generaţia tânără nu trebuie educată doar pentru a se adapta la nou, ci şi pentru a putea contribui la construcţia viitorului.

În ceea ce priveşte profesorii participanţi la proiect, se poate vorbi despre un progres profesional al acestora, deoarece au avut oportunitatea de a beneficia de valori ale învăţământului precum spiritul novator, naturaleţea, predilecţia pentru descoperirea altor culturi şi acceptarea diferenţelor, de a descoperi spaţiul social, cultural şi spiritual al ţărilor partenere şi de a împărtăşi din experienţele lor pedagogice.

Îmbunătățirea abilităților elevilor în informatică și interesul crescut pentru studiul limbii engleze ca limbă internațională de comunicare cu elevi din altă țară au fost unele dintre cele mai mari câștiguri și rezultate ale acestui proiect. Elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” au reușit să învețe pas cu pas toate secretele succesului într-un proiect e-Twinning. Ei au dobândit, prin învățarea colaborativă, simțul împărtășirii, asumarea responsabilității, abilități tehnologice, dezvoltarea încrederii în sine și a empatiei.

Abordând metoda proiectelor, comunicarea profesor-elev a devenit un  element esenţial al realizării unei instruiri active, îndeplinindu-se cu succes obiectivele formative, crescând şansele de succes şi progres şcolar pentru elevi, atingându-se obiectivele afectiv-atitudinale.

Şcoala noastră va depune aplicaţia pentru obţinerea Certificatului naţional de calitate – Quality label care constituie o modalitate concretă de recunoaștere a nivelului înalt al activităților eTwinning desfășurate de profesori şi de încurajare a elevilor să continue să participe la activitățile eTwinning, fiind recunoscute eforturilor acestora.  Organizația Națională de Asistență (ONA) din fiecare țară evaluează dosarele de candidatură depuse de școli în vederea obținerii Certificatului național de calitate.

deadmin

GALERIA VALORILOR NAȚIONALE – Ediția a VIII-a


În anul școlar 2018-2019, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud a derulat a VIII-a ediție a proiectului educativ regional „Galeria valorilor naționale”. Inclus în C.A.E.R. 2019 (poziția 831), proiectul a avut drept scop cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de patrimoniul spiritual şi material al ţării noastre, prin promovarea valorilor naţionale în cadrul unor activităţi cultural-artistice.
Proiectul s-a derulat pe secțiuni, corespunzătoare învățământului preșcolar, primar, gimnazial și liceal, cuprinzând două activități specfice: „Pe urmele strămoșilor” și „Concursuri”. În cadrul celei dintâi, cadrele didactice din școlile partenere au expediat prezentări elaborate în urma vizitării unor obiective turistice, iar acțiunea „Concursuri” s-a materializat în creații literare, plastice și pliante realizate de către preșcolari și elevi, urmărindu-se valorizarea istoriei, a credinţei şi a obiceiurilor locurilor originare ale participanților.
Având drept obiective specifice dezvoltarea capacităţii cognitive privind trecutul neamului românesc, prin manifestări artistice, cultivarea creativităţii literar-artistice şi plastice, realizarea unor expoziţii de creaţie plastică și diseminarea rezultatelor, proiectul educativ regional „Galeria valorilor naționale” a reunit un număr semnificativ de participanți. 273 de elevi, coordonați de 82 de cadre didactice provenind din 40 unități școlare situate în 22 de județe au contribuit la implementarea proiectului, prin elaborarea unor creații artistice de incontestabilă valoare.

deadmin

ZIUA POLITEȚEI LA LICEUL TEORETIC „CARMEN SYLVA”

În data de 12 martie 2019, în cadrul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” a fost sărbătorită ZIUA POLITEȚEI. Au participat douăsprezece clase de la nivelurile: primar, gimnazial și liceal, care au redactat CELE ZECE REGULI DE POLITEȚE ALE CLASEI. Echipa de proiect din cadrul unității școlare formată din elevii: Neacșu Silvia, Plăiașu Ana-Maria, Boboc Ramona, Cîrneală Maria, Cadîr Edis – clasa a VII-a A, Untaru Alexandra, Boureanu Roxana, Petre Cristina, Crușnischi Elena, Lacea Luca – clasa a VIII-a B, Vasile Carmen, Frunză Mihaela, Mocanu Paul, Bărberu Andrei, Ștefan Băloiu, Rada Alin – clasa a XI-a A, mulțumește tuturor elevilor care au luat parte la această activitate și au contribuit la realizarea afișului MERGEM ÎMPREUNĂ PE ALEEA POLITEȚEI, care reprezintă liceul nostru în cadrul proiectului „CUVINTE MAGICE: VĂ ROG! POFTIM! MULȚUMESC!”. La redactarea afișului au contribuit ideile elevei Frunză Mihaela, iar realizarea grafică aparține elevului Băloiu Ștefan. Mulțumim din suflet claselor: a II-a A – șeful clasei: Maxim Maia, a II-a B – șeful clasei: Mihai Olivia, a III-a B – șeful clasei: Păduraru Bianca, a IV-a A – șeful clasei: Dobre Daniel, a V-a A – șeful clasei: Trandafir Cristina, a V-a B – șeful clasei: Barbu Sara Maria, a VI-a A – șeful clasei: Lacea Mara, a VII-a A – șeful clasei: Neacșu Diana-Silvia, a VII-a B – șeful clasei: Giurgiu Maria Irina, a VIII-a B – șeful clasei: Badea Alexandru, a XI-a A – șeful clasei: Săvucă Cristiana și a XII-a A – șeful clasei: Gorun Andrei-Alexandru.
Nu uitați să mergem împreună, în fiecare zi, pe aleea politeței!

deadmin

POLITEȚEA, o carte de vizită

În acest an școlar, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” participă la proiectul „CUVINTE MAGICE: VĂ ROG! POFTIM! MULȚUMESC!”, inițiat de Asociația pentru Promovarea Egalității între tineri – ADAPTO și Asociația Împreună pentru Viitor Constanța, care are ca principal obiectiv „necesitatea înțelegerii conceptului de politețe ca manifestare de respect și readucerea lui în atenția tinerilor, prin implicarea lor directă, apelând la metode de educație non-formală”.
În cadrul acestui proiect, echipa constituită la nivelul unității de învățământ a stabilit ca ziua de 12 MARTIE 2019, să fie declarată ZIUA POLITEȚEI, de aceea vă invităm să vă implicați în cadrul proiectului prin realizarea la nivelul fiecărei clase a unui afiș care să cuprindă 10 reguli de politețe. Opțiunile fiecărei clase participante vor sta la baza afișului final al unității școlare.
Echipa de proiect vă mulțumește pentru implicare!

smartcapture

smartcapture

smartcapture

deadmin

Nu uita că ești român!

Nu uita că ești român!

prof. Gabriela Simona Enache

Joi, 22 noiembrie 2018, elevii din clasa pregătitoare B au participat la o activitate deosebită dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918. Activitatea face parte din proiectul local „Noi suntem români!” și urmărește formarea sentimentelor patriotice și dezvoltarea respectului pentru istoria neamului.

Activitatea a debutat cu o scurtă prezentare a însemnelor țării noastre: Imnul, steagul, stema, Ziua Națională a României. Apoi, pornind de la harta României din zilele noastre, li s-a prezentat elevilor harta cu provinciile istorice românești existente în anului 1918 și evenimentul istoric petrecut în urmă cu 100 de ani la Alba Iulia.

În continuare, li s-a propus elevilor să identifice costumul popular românesc, să numească obiectele din care este compus și să decoreze, folosind punctul și linia,  românași și  româncuțe, pe fișa de lucru primită. Apoi, împreună, elevii au realizat lucrarea colectivă „Hora la români”.

Activitatea a continuat cu un moment artistic dedicat  Zilei Naționale a României, susținut de elevi în fața părinților, fraților și bunicilor prezenți în sala de clasă.

La finalul activității, elevii au fost recompensați de doamna învățătoare.

deadmin

„Carmen Sylva” la Intel ISEF 2018

Intel ISEF este un târg Internațional de Stiință și Inginerie, un program al Societății pentru Știință și Public, este cel mai mare concurs internațional de științe pentru licee din lume.

În fiecare an, aproximativ 1800 de elevi de liceu din peste 75 de țări, regiuni și teritorii beneficiază de posibilitatea de a-și expune cercetarea independentă și de a concura pentru premii în valoare medie de 4 milioane de dolari.

Intel ISEF leagă aceste minți științifice, prezentându-și talentele pe o scena internațională, unde oamenii de știință de la doctorat revizuiesc și judecă munca lor.

Anul acesta, competiția s-a desfășurat în Pittsburgh, Pennsylvania în perioada 13-19 mai, la “David L. Lawrence Convention Center”.  Din România au participat 10 elevi cu 5 proiecte la diferite categorii. Am fost împărțiți în două categorii, o parte în HALL B, unde de asemenea eram divizați în alte 10-12 subcategorii și cealaltă parte în HALL D/E. Încă dinainte ne-a fost prezentat programul detaliat pe toată săptămâna concursului.

14 MAI- Prima zi

Ne-am înregistrat, am primit ecusoanele ( fără de care accesul nu este permis nicăieri), diplomele si medalile de finaliști.

Am intrat în sala de expoziții unde a trebuit să ne găsim și să ne amenajăm standul după codul primit. În centru exista un HUB, un loc în care ceream informații de orice fel și de unde luam absolut toate materialele de care aveam nevoie.

După finalizarea standului, a trebuit să cerem validarea lui, unde recunosc că am avut emoții, regulile fiind foarte stricte. Într-un final, standul nostru a fost validat și am putut merge la Intel QUAD, un loc în care ne-am distrat și creativitatea ne-a fost pusă la încercare când a trebuit sa facem un poster pentru țara noastră împreuna cu ceilalți din România.

La sfârșitul zilei a avut loc ceremonia de deschidere, câte doi reprezentanți din fiecare țară/regiune trebuiau să urce pe scenă cu posterul făcut pentru a-și reprezenta colegii. Am avut plăcerea de a participa la un discurs susținut de Genevieve Belle, antropolog australian, foarte cunoscut pentru munca sa în îmbinarea dintre practica culturală și dezvoltarea tehnologică, directorul Institutului de Autonomie, Agenție și Asigurare (3A).

 

 

 

15 MAI- a 2- a zi

În prima parte a zilei a trebuit să stăm la stand fiind și ziua în care venea presa, am avut onoarea să o cunoaștem pe Cristal Dilworth, molecular neuroscientist și prezentator al ceremoniei de deschiedere. I-am putut prezenta proiectul nostru, fiind foarte încântată, dar nu mai mult decât noi.

În a doua parte a zilei, juriul a evaluat proiectele în lipsa noastră, a trebuit să eliberăm sala și să lăsăm posterul să vorbească pentru noi. Între timp am participat la o conferință tinută de laureați ai premiului Nobel: Martin Chalfie și W.E. Moerner (premiul Nobel în chimie) și H.Robert Horvitz ( premiul Nobel în psihologie și medicină).

Pe seară, organizatorii au avut grijă să nu simțim presiunea următoarei zile, cea a jurizării, așa că ne-au arătat cum este o “petrecere” în stil american pentru adolescenți.

 

16 MAI- Ziua jurizării

Ziua a început dis de dimineașă la Intel ISEF, am intrat plini de emoții în sala de expoziție unde la stand deja ne aștepta o listă cu toți jurații (în număr de 6)  cărora le vom prezenta și ora la care vor venii. Aveam nu mai mult de 10 minute pentru fiecare, fiind foarte punctulai, nu au stat nici mai mult nici mai puțin. Între timp, cât nu venea juriul am reușit să vorbimi cu oamenii de specialitate, geologi de la AGI (American Geosciences Institute) care ne-au apreciat și sfătuit, in următoare zi urmând să ne ia un interviu. Când a venit momentul să ieșim din sală, eram așteptați de toți profesorii și părinții care ne aplaudau. A fost un moment foarte emoționant, am ieșit de acolo foarte mândrii de noi și apreciați.

Nici seara nu a trecut oricum, am fost să luăm cina la Heinz Field, “casa” echipelor de fotbal american Steelers și Panthers unde ne-am făcut auziți ca și români, învățându-i pe toți cei de acolo cum se face o horă pe o melodie specifică, bineînțeles. Apoi, am vizitat Carnegie Science Center, un fel de casă a experimentelor, dar mult mai mare.

 

17 MAI- a 4 a zi                                                           

Această zi a fost dedicată publicului, am putut să ne prezentăm proiectul tuturor celor interesați, de la elevi până la jurați din alte domenii. Am oferit un interviu celor de la AGI, anunțându-ne că urmează să apărem într-un filmuleț realizat de ei.

Am reușit să interacționăm cu ceilalți, să ne facem noi prieteni, să putem vedea și celelalte proiecte de la alte categori.

Pe seară, a fost ceremonia pentru premiile speciale, unde s-au acordat burse școlare de la diferite universității din SUA.

18 MAI- ziua premierei

De dimineață a avut loc premierea, am stat cu sufletul la gură, recunosc, am sperat să ne auzim numele, dar nu a fost așa. Cu toate astea, am fost mândrii de noi pentru ca am reușit să ajungem acolo, ca am avut șansa de a interacționa cu diferiți oameni ce ne-au îndrumat, am legat prietenii și ne-am reprezentat țara cu mândrie. Evident, când am ieșit, am scandat din tot sufletul “Româniaa, Româniaa, ole, ole, ole”, să nu fim uitați așa ușor.

Restul zilei a rămas pentru explorare orașului, cumpărături si activități de genul fiind si ultima zi în care petreceam timp cu restul echipei din România.

A fost o experiență unică, ne-am întoarce acolo cu prima ocazie, organizare de excepție și oamenii foarte prietenoși fiind dispuși să ne ajute oricând. De asemenea, și orașul ne-a întrecut orice așteptare.

Multumim Intel ISEF pentru experiență!

Mulțumim domnului profesor Florin Șerbu pentru toată susținerea și răbdarea!

Mulțumim Doamnei Director, Cerasela Cozoș pentru tot sprijinul!

Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în acest drum minunat! Citește mai mult

deadmin

Ghetuța lui Moș Nicolae – o ora mai putin formala de Economie

Ghetuța  lui Moș Nicolae – de la legendă la spiritul antreprenorial și economia de piață

Ziua de 6 decembrie este una specială, fiind considerată nu doar data începerii sărbătorilor de iarnă, ci și un prilej de mare bucurie pentru copii. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, cei cuminți primesc de la Moș Nicolae, în ghetuțe, numeroase cadouri;  alții au parte doar de celebra nuielușă. În credința populară, Sfântul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de Sân-Nicoară. Se spune că el păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lănga el pentru a ajunge la tarâmurile de miazănoapte pentru a lasa lumea făra caldură și lumină.

De la legendă si tradiție, sărbătoarea lui Moș Nicolae este în zilele noastre un adevarat concept de marketing, care implică multe resurse menite să satisfacă nevoi: banii parintilor, pentru bucuria copiilor. Acest aspect l-au ilustrat astăzi într-un mod inedit, elevii clasei a XI-a C, care au ales să le prezinte colegilor lor mai mici, elevi ai clasei a III-a B, latura economico-antreprenorială a acestei sărbători, îmbinând noțiunile de economie cu partea artistică.

Si cum copiii au fost cuminți,  “Mos Nicolae” le-a dăruit firește cadouri!

[slideshow_deploy id=’6009′]

deadmin

Ziua Ștafetei

În perioada 20-27 noiembrie 2017, pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor, Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” Eforie, participă în premieră la a VI-a ediție a campaniei “Ziua Ștafetei – Acum decid eu!”, o campanie-eveniment inițiată de către Fundația ”Terre des hommes” și implementată la nivel național. Elevi ai liceului nostru sunt sprijiniți să preia meseria mult visată pentru o zi, iar adulții (mentorii) predau ştafeta propriilor meserii.

Obiective:

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fimake.lefo.ro%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FComunicat.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]