Arhivă zilnică 10 mai 2017

deadmin

ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT

 – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017

 • PROMOŢIA 2017 ŞI PROMOŢII ANTERIOARE –

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE 22 – 26 MAI 2017

 • copie carte de identitate şi certificat de naştere (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • foaie matricolă IX-XII în original
 • copie certificat de absolvire a liceului (pentru cei din alte promoţii)
 • cerere tip (se completează la înscriere la secretariat)
 • cei care participă pentru a 3-a oară , respectiv peste 3, cu taxă de înscriere – taxă examen integral 240 lei, respectiv 50 lei / probă scrisă
 • 2 poze ¾ (pentru cei din alte promoţii )
 • dosar din PVC şi folii

ÎNSCRIERILE SE FAC LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA

22 – 26 MAI 2017INTRE ORELE 11:00 – 16:00

deadmin

ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIȚĂ pentru anul şcolar 2017-2018

NUMĂR DE LOCURI ALOCATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 • GRUPE CU PROGRAM NORMAL: 2, NR. LOCURI 40
 • GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT: 2, NR. LOCURI 50

Perioada de reînscriere: 08 mai – 19 mai 2017

Înscrierea se va face la SECRETARIATUL Liceului Teoretic “Carmen Sylva”

 • LUNI-VINERI 8:00 – 18:00

Doar pentru copiii care sunt înscriși în unitatea de învățământ preșcolar respectivă în anul 2016-2017.

Perioada de înscriere: 22 mai – 28 iulie 2017

Înscrierea se va face la SECRETARIATUL Liceului Teoretic “Carmen Sylva”

 • LUNI-VINERI 8:00 – 15:00

Pentru copiii nou veniți în unitatea de învățământ preșcolar, respectivă.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face:

a) În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani)

şi

b) În limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, per baza criteriilor generale de departajare, care se aplică dacă sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri (apropierea de domiciliul copilului, existenţa unui frate / a unei surori al/a copilului înmatriculat/ă în grădiniţă, părinte unic întreţinător de familie, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

c) Criteriile generale şi specifice vor fi aprobate în Consiliul de Administraţie până la data începerii înscrierii.

Înscrierea / Reînscrierea se va face prin completarea cererii-tip de către părinţi / tutori / susținători legali.

Acte necesare înscrierii depuse în dosar cu folii:

 • Certificat de naştere – copie / original
 • Adeverinţă pentru intrarea în colectivitate
 • Copie CI părinţi
 • Rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul)
 • Adeverinţă de la locul de muncă al ambilor părinţi (pentru grupele cu orar prelungit)

Sunt înscriși copiii între 3  și 6 ani (împliniți după 1 septembrie 2017).

Copiii peste 6 ani vor fi admiși numai cu aviz al Comisiei de evaluare psiho-somatică a CJRAE Constanța.

Copiii sub 3 ani pot fi înscriși numai în limita locurilor disponibile și dacă vor împlini 3 ani  până la 31 decembrie 2017.