Arhivă anuală 29 iulie 2022

deLaurentiu Bulgaru

Calendarul examenelor de diferențe pentru transferul elevilor în vacanța de vară 2022-2023

Examenele de diferențe se susțin în perioada 01-04.08.2022, conform graficului de mai jos:

Skonica22722072916560

Secretar,

Ginara Ionela

deMariana Dragomir

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023 se poate face în următoarele condiții:

 • cu respectarea numărului maxim admis de elevi pe clasă (30 locuri), conform Anexei 2 – LOCURI DISPONIBILE
 • conform calendarului aprobat – Anexa 3
 • de la o clasă la alta cu menținerea / schimbarea profilului/specializării cu condiția ca MEDIA GENERALĂ A SOLICITANTULUI din anul școlar 2021-2022 să fie CEL PUȚIN EGALĂ CU ULTIMA MEDIE A CLASEI LA CARE SOLICITĂ TRANSFERUL
 • cu condiția promovării examenelor de diferențe (medie minim 5), în cazul schimbării profilului/specializării
Skonica22722071511140
deMariana Dragomir

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, pentru anul școlar 2022-2023

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 15 iulie – 20 iulie 2022, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere se depun fizic.

Candidaţii care în perioada 15-20 iulie 2022 nu îşi depun dosarele de înscriere la liceu sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” de către candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 14 iulie 2022, se face în perioada 15-20 iulie 2022, la sediul unității de învățământ, în intervalul orar 9:00- 14:00.

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon la numărul 0241 74 85 66 sau prin e-mail la adresa [email protected], în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, respectiv 15 iulie 2022.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu:

 • cererea de înscriere (formular tipizat);
 • copia cărții de identitate (dacă este cazul) şi copia certificatului de naştere;
 • copia carții de identitate a ambilor părinţi;
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII în original (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală (anexa 1 de la medicul de familie)

În cazul elevilor care vor fi însoțiți la înscriere de altă persoană decât părinții, aceasta va prezenta o procură notarială prin care este desemnată ca tutore legal.

În cazul elevilor cu părinți divorțați, pe fișa de înscriere vor semna ambii părinți.

Director,

prof. Ana Maria BRĂTEANU

deMariana Dragomir

Înscriere Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie 2022

Examenul național de Bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin OMECTS nr. 4.799/2010), şi cu prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5151/2021 + anexa cu calendarul de desfășurare bacalaureat 2022 ).

► În perioada 18-25 iulie 2022,  candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, completează și depun cererea tip de înscriere  și documente  prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2022

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI
 • CERERE TIP
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 376 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ

Documentele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar PVC cu șină.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, în perioada 18-25 IULIE 2022

Programul de înscriere este:

 • luni- vineri, interval orar 9.00 – 14.00

 

deMariana Dragomir

Organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante de INFORMATICIAN și ÎNGRIJITOR

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” cu sediul în: localitatea Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, jud. Constanţa, CF: 4515646 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 • Denumirea posturilor:
  • INFORMATICIAN II S, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată
  • ÎNGRIJITOR I, 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată

Calendarul de desfăşurare al concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud, strada Negru Vodă, nr. 102, în perioada 15 IUNIE – 28 IUNIE 2022 în intervalul orar 9:00 -15:00.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru posturile de informatician şi îngrijitor vacante pe perioadă nedeterminată:

 

 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 30 IUNIE 2022, ora 12:00
 • Proba practică: 11 IULIE 2022, ora 10, la sediul liceului
 • Proba interviu: 12 IULIE 2022, ora 10, la sediul liceului
 • Afişarea rezultatelor finale: 13 IULIE 2022, ora 12

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie, tel: 0241-748566. Persoana de contact: Dragomir Mariana – secretar şef

deChiriac Ana Maria

Zilele Liceului Teoretic „Carmen Sylva” – motiv de mândrie

În perioada 12-13 mai, cu prilejul Zilelor liceului, s-au desfășurat numeroase activități destinate elevilor.

Pentru că școala a fost și este în continuare o instituţie foarte importantă pentru societate, pentru comunitate, pentru că aici se formează caractere și se modelează suflete, aceste două zile, diferite de cele din orarul normal, au fost un prilej de sărbătoare și de bucurie. Acest eveniment a solicitat din plin creativitatea elevilor, valorificând resursele educaționale de care dispune unitatea de învățământ. 

Personal, am participat la câteva activități pe care le-am considerat reușite din multe puncte de vedere. Cursurile de teatru oferite vizitatorilor din alte școli, lansarea site-ului revistei școlii, procesul de realizare a picturii graffiti și, bineînțeles, târgul de delicatese au fost doar câteva dintre activitățile atractive de care am putut beneficia. A fost nevoie de muncă asiduă pentru ca toți elevii și profesorii implicați să își atingă scopul, conturând, în aceste două zile speciale, un profil favorabil instituției noastre de învățământ. 

Sperăm că vizitatorii au receptat pozitiv eforturile organizării acestui eveniment și s-au bucurat de activitățile care au consolidat acțiunile reprezentative pentru viziunea și misiunea acestei instituții.

Din punctul de vedere al câtorva cadre didactice aceste activități ne-au antrenat abilitățile de socializare cu ceilalți elevi din cadrul liceului, dar și cu vizitatorii.

deMariana Dragomir

Înscriere Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie 2022

Examenul național de Bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin OMECTS nr. 4.799/2010), şi cu prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5151/2021 + anexa cu calendarul de desfășurare bacalaureat 2022 ).

► În perioada 23 mai – 27 mai 2022,  candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, completează și depun cererea tip de înscriere  și documente  prevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI (CEI DIN ALTE PROMOŢII)
 • CERERE TIP – Puteți descărca cererea de înscriere în format editabil de AICI
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 376 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ

Documentele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar PVC cu șină.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA, în perioada 23-27 mai 2022

Programul de înscriere este:

 • luni- vineri, interval orar 9.00 – 14.00

 

deLuminita Trandafir

Proiectul eTwinning „Beyond barriers” – o experiență inedită

Proiectul eTwinning „Beyond Barriers” inițiat de Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie ca instituție de învățământ reprezentativă din România și Esenyurt Orhangazi Ortaokulu, Istanbul, instituția de învățământ din Turcia, se află la final.

La activitățile de proiect au participat 8 profesori și 48 de elevi din școlile partenere. Proiectul s-a derulat cu elevii clasei a VIII-a A, aceștia manifestând interes pentru toate activitățile desfășurate, însușindu-și un set de achiziții care le vor asigura succesul și în alte parteneriate școlare.

Obiectivele proiectului au vizat o mai bună înțelegere a persoanelor cu dizabilități, conștientizarea cu privire la elevii incluzivi, experimentarea unora dintre dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități pentru a putea empatiza cu acestea, informarea despre includerea în sistemul de învățământ din celelalte țări a persoanelor care au dezavantaje, dezvoltarea capacităţilor de utilizare a TIC ale elevilor prin  antrenarea lor în utilizarea noilor tehnologii pentru realizarea activităţilor de schimb de idei şi resurse.

Prin activitățile de proiect ne-am propus să transmitem mai departe mesajul că incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă este un proces complex, că toți copiii au dreptul la educație și fiecare elev este capabil să învețe în ritm propriu. Școala trebuie să se schimbe în funcție de nevoile fiecărui copil, iar tipul dizabilității, atitudinea cadrelor didactice, a copiilor, implicarea familiei sunt factori care influențează educația incluzivă. Educația incluzivă cultivă în copii toleranța, îi face pe copii mai deschiși, mai receptivi.

Prin participarea la proiectul eTwinning Beyond barriers, elevii au avut posibilitatea să comunice cu alţi elevi din școlile partenere, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. Aceştia au înţeles că interculturalitatea, diversitatea, empatia, toleranța, prin interacţiune şi cooperare între diverse grupuri culturale, va duce la intercunoaştere, în contextul grijii faţă de menţinerea identităţii proprii şi al asimilării unor valori universale, printr-un proces continuu şi că generaţia tânără nu trebuie educată doar pentru a se adapta la nou, ci şi pentru a putea contribui la construcţia viitorului.

În ceea ce priveşte profesorii participanţi la proiect, se poate vorbi despre un progres profesional al acestora, deoarece au avut oportunitatea de a beneficia de valori ale învăţământului precum spiritul novator, naturaleţea, predilecţia pentru descoperirea altor culturi şi acceptarea diferenţelor, de a descoperi spaţiul social, cultural şi spiritual al ţărilor partenere şi de a împărtăşi din experienţele lor pedagogice.

Îmbunătățirea abilităților elevilor în informatică și interesul crescut pentru studiul limbii engleze ca limbă internațională de comunicare cu elevi din altă țară au fost unele dintre cele mai mari câștiguri și rezultate ale acestui proiect. Elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” au reușit să învețe pas cu pas toate secretele succesului într-un proiect e-Twinning. Ei au dobândit, prin învățarea colaborativă, simțul împărtășirii, asumarea responsabilității, abilități tehnologice, dezvoltarea încrederii în sine și a empatiei.

Abordând metoda proiectelor, comunicarea profesor-elev a devenit un  element esenţial al realizării unei instruiri active, îndeplinindu-se cu succes obiectivele formative, crescând şansele de succes şi progres şcolar pentru elevi, atingându-se obiectivele afectiv-atitudinale.

Şcoala noastră va depune aplicaţia pentru obţinerea Certificatului naţional de calitate – Quality label care constituie o modalitate concretă de recunoaștere a nivelului înalt al activităților eTwinning desfășurate de profesori şi de încurajare a elevilor să continue să participe la activitățile eTwinning, fiind recunoscute eforturilor acestora.  Organizația Națională de Asistență (ONA) din fiecare țară evaluează dosarele de candidatură depuse de școli în vederea obținerii Certificatului național de calitate.

deMindru Antonia

FTC la „Carmen Sylva”

În noiembrie 2021, câțiva elevi din liceul nostru au decis să participe la First Tech Challenge, o competiție internațională de robotică și programare. Astfel, a luat naștere echipa Overclockers, primind numărul de identificare RO035, participând sub îndrumarea mentorilor: prof. Bulgaru Laurențiu, studenții Mîndra Alexandru și Olteanu Ana-Maria.

Robotul #RO035

Cu mentorul, prof. Laurențiu Bulgaru, în timpul testării programului de autonomie

În cadrul echipei (13 elevi), s-au distins trei categorii de membri, cu diferite atribuții: grupul hardware – responsabil cu cu design-ul și construcția propriu-zisă, grupul software – ocupat cu scrierea și funcționalitatea programelor robotului – și echipa public relation, responsabilă de asigurarea sponsorilor, gestionarea conturilor de social media, alcătuirea jurnalului și a portofoliului de inginerie. Astfel, munca a fost gestionată eficient, iar robotul a fost finalizat la timp.

După finisarea robotului și punerea la punct a programelor, membrii au început antrenamentele dinaintea etapei preliminare, ce urma să aibă loc în martie, anul curent. Competiția  presupunea apucarea și plasarea unor obiecte pe un suport divizat în trei nivele de dificultăți diferite. De asemenea, robotul a avut de executat un program de autonomie, în care să îndeplinească o sumă de sarcini prestabilite. Problemele tehnice au fost remediate pe parcurs, iar, la momentul probei, robotul era pregătit să îndeplinească cerințele meciului.

În timpul meciurilor de antrenament

Pentru șansa unui punctaj mai mare, echipa a participat la o serie de meciuri de antrenament, defășurate pe platforma firstinspires.org. Abilitățile robotului, rapiditatea controller-ului și eficiența programului de autonomie erau evaluate, rezultând un scor, pe care membrii îl notau și analizau. Erau menționate și punctele de penalizare, pentru ca participanții să corecteze potențialele erori. Printre elevii prezenți constant la aceste sesiuni se numără: Beatrice, Natalia, Emilian, Andrei, Marian, Selena, Alex, Eduard și Cristian. Acești membri au petrecut ore suplimentare în laborator, făcând eforturi ca performanța robotului să fie una de calitate. Overclockers au finalizat cca. 28 de meciuri de antrenament, obținând în total 721 de puncte. Click aici, pentru a viziona înregistrarea unui meci.

Începând cu data de 14 martie, au fost organizate, pe platforma Zoom, interviuri on-line, în care purtătorii de cuvânt ai echipei – Baron Selena, Comăncianu Andrei, Cristea Eduard, Popescu Beatrice și Sarofin Cristian – au prezentat robotul, jurnalul și portofoliul echipei.

Proba finală a primei etape s-a desfășurat pe data de 19 martie 2022. Calificarea la etapa națională presupunea acumularea unui punctaj printre primele 18 sau câștigarea unui award (premiu), acordat pentru creativitate, lucru în echipă etc. Din nefericire, echipa liceului nostru nu a obținut calificarea. Totuși, membrii nu s-au descurajat, iar acum se gândesc cu optimism și încredere la competiția de anul viitor, când își propun să participe cu și mai multă motivație.

„A fost greu, într-adevăr, și sunt puțin dezamăgit, dar… abia aștept să mă întorc în laborator și să muncesc iar, la un robot mai performant!” afirmă Eduard Cristea, liderul grupului hardware.

„Pentru mine, pentru noi, au contat mai mult lucrul în echipă și amintirile frumoase pe care ni le-am făcut la robotică. Overclockers vor rămâne mereu coechipierii mei!” declară, optimistă, Maria Cîrneală, membră public relation.

„E o responsabilitate mare să fii lider… Anul viitor, nu voi mai ocupa acest rol, din cauza bacalaureatului, care va fi prioritatea mea. Dar, da, sunt curios și nerăbdător să mă implic în competițiile următoare, tot pe partea de software. E o provocare, la urma urmei!” conchide Cristian Sarofin, liderul Overclockers.

Echipa, la sosirea tricourilor imprimate

deLaurentiu Bulgaru

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

Pentru anul școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie sunt disponibile 44 de locuri în două clase.

Detalii pe pagina

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023